Het referaat voor en door POH-GGZ, georganiseerd bij Mediant, is beoordeeld als een succesvolle methode voor kennisdeling en ontmoeting.

In het najaar van 2016 zal een volgend referaat voor en door POH-GGZ georganiseerd worden. Meer weten over referaten of voor het delen van een suggestie: referaat@mediant.nl

Meer informatie over POH-GGZ Twente: www.pohggztwente.nl