Op dinsdag 12 december 2017 vindt het referaat met als thema 'Groepsbehandeling bij ASS en ADHD plaats bij Mediant locatie Helmerzijde.
Aanmelden kan via referaat@mediant.nl
Programma