In de week tegen kindermishandeling organiseert Mediant Jeugd GGZ op 23 november 2017 in samenwerking met Jarabee en Ambiq bij Hogeschool Saxion in Enschede een symposium. Het symposium staat in het teken van veiligheid en de verschillende stappen die partners in strijd voor de veiligheid van het kind moeten nemen.

De week tegen kindermishandeling wil graag kennis delen en samenwerking bewerkstellingen. Aangezien wij hier volledig achter staan bieden we dit symposium gratis aan. Wil je graag deelnemen?

Meld je dan voor 20 november aan via symposium@jarabee.nl met je naam, functie/big nummer en de organisatie waar je werkt. Voor dit symposium wordt accreditatie aangevraagd.

Voorlopig programma

13.00 - 13.15 uur Inloop

13.15 - 13.20 uur Opening door Jarabee en Mediant Jeugd GGZ

13.20 - 14.00 uur Stichting NO KIDDING

Ervaringsdeskundige Marieke geeft een kijkje achter de voordeur om in de belevingswereld van het mishandelde kind mee te kunnen kijken. De pijn, eenzaamheid en gevolgen bij deze kinderen worden hierdoor zichtbaar, voelbaar en bespreekbaar.

 

14.00 - 14.55 uur Workshopronde 1 - keuze uit drie workshops

Onder voorbehoud - Lezing: Veiligheidsplanning en organisatieoverstijgend werken door Sander van Arum

Etische dilemma's bij veiligheidsvraagstukken bekeken adhv methode moreel beraad door Jarabee AcademieTrauma en LVB door Ambiq

 

14.55 - 15.15 uur Pauze

 

15.20 - 16.10 uur Workshopronde 2 - keuze uit drie workshops

Onder voorbehoud - Lezing: Veiligheidsrisico's beter inschatten door risicoinstrument ARIJ door Jeugdbescherming Amsterdam

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen; wat kun je als ouder, leerkracht, professional doen? door Mediant

Wanneer schakel je de Raad voor de Kinderbescherming of Veilig Thuis in? door Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis

 

16.15 Plenaire afsluiting

16.30 Netwerkborrel