Mediant en Van der Hoeven Kliniek werken samen bij de behandeling van zeer complexe psychiatrische cliënten

Mediant GGZ en de Van der Hoeven Kliniek gaan actief samenwerken. Het gaat om zorg voor patiënten die (tijdelijk) een hoger beveiligingsniveau en een hoge zorgintensiteit nodig hebben. Ook kan het gaan om crisissituaties waarbij ontregeling, (chronisch) drugsgebruik en agressie een rol spelen. Wanneer een cliënt een hoger beveiligingsniveau nodig heeft, kan Mediant een beroep doen op de Van der Hoeven Kliniek, specialist in klinische forensische zorg. Op deze wijze werken we samen aan het vergroten van de veiligheid in de samenleving.