Dinsdag 14 mei 2019, Helmertheater, Broekheurnering 1050 in Enschede.

Het thema is Te oud om te leren? De effecten van schematherapie en PMT bij Ouderen met persoonlijkheidsproblematiek

Meer informatie en aanmelden: www.mediant.nl/referaat of referaat@mediant.nl