Arbeid als medicijn

13 maart a.s. vindt het referaat 'Arbeid als Medicijn' plaats in het Helmertheater. Inloop vanaf 16.00 uur.

Werk is belangrijk voor mensen. Werk kan bijdragen aan herstel bij psychische klachten. Werk kan helpen om meer grip te krijgen op het leven. Maar werk kan herstel ook in de weg staan of de oorzaak zijn van de klachten. Daarom is het belangrijk dat hulpverlener en cliënt met elkaar praten over wat werk betekent.Tijdens dit referaat staat arbeid als medicijn centraal. Met de nieuwe generieke module als richtlijn praten we over kansen, verwachtingen en ervaringen.

Meer informatie: www.viamediant.nl/referaat