ABC Twente helpt jongeren met een (eerste) psychose om snel de draad in het eigen leven weer op te pakken. Het specialistische centrum is er voor jongeren tot 28 jaar met een psychotische stoornis. ABC Twente is gericht op herstel, het bestrijden van klachten en het weer oppakken van het dagelijks leven.

Je komt bij ABC Twente via een doorverwijzing van de huisarts of, een psychiater. Hierbij is ook een kopie van de initiële verwijsbrief naar die betreffende instelling/ psychiater belangrijk.
Aanmelding kan per post en/of per mail, via abctwente@mediant.nl.

ABC Twente heeft naast behandeling veel aandacht voor het dagelijks functioneren van de jongere in werk, opleiding en vrijetijdsbesteding (rehabilitatie). Uitgangspunt is de multidisciplinaire richtlijn schizofrenie. De behandeling wordt bij voorkeur vanuit huis gevolgd en kan bestaan uit gesprekken,

Bij ABC Twente worden familie en naasten waar mogelijk vanaf het begin betrokken. Twee tot drie keer per jaar worden worden bijeenkomsten georganiseerd waarbij we uitleg geven over wat een psychose is en hoe een psychose verloopt (psycho educatie). Sinds begin 2016 heeft ABC Twente ook een eigen familie ervaringscoach.

Heb je het gevoel een psychose of een psychotische stoornis te hebben of te hebben gehad en wil je weten hoe andere jongeren dit ervaren hebben of wil je er met anderen over chatten?