Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente stopt

In 2015 creëerden 11 zorgorganisaties één toegang met het Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente voor een versnelde en verbeterde en integrale toeleiding tot de juiste hulp in geval van een crisissituatie.

Het Coördinatiepunt heeft in de afgelopen twee jaar meer dan 950 meldingen gehad. Helaas heeft de stuurgroep moeten besluiten om het coördinatiepunt op de heffen. De reden hiervoor is dat de kosten die gemaakt moeten worden voor de organisatie van het Coördinatiepunt door de betrokken organisaties te hoog zijn. De stuurgroep vindt het jammer dat om die reden het Coördinatiepunt moet stoppen. Wij zijn van mening dat het Coördinatiepunt echt heeft geleid tot een snelle en verbeterde toegang in crisissituaties met als doel de cliënt in crisis zo snel mogelijk het juiste aanbod te bieden in volledige samenspraak met de betrokken instellingen. De consequenties van het stoppen van het Coördinatiepunt is dat verwijzers met een cliënt in crisis, zelf weer contact moeten zoeken met verschillende zorgorganisaties. De coördinatie door Spoedhulp zal daarin echt een gemis zijn.

Mocht je meer willen weten, neem dan contact op met: Trudy Snippert, t.snippert@ambiq.nl