Coronavirus en maatregelen

Op zoek naar handige tips voor thuis?

Binnen Mediant nemen we enkele voorzorgsmaatregelen in het kader van het coronavirus.
Dat kan betekenen dat uw afspraak bij ons niet doorgaat. We krijgen al veel telefoontjes en het kan zijn dat u even iets langer moet wachten voordat u iemand aan de lijn krijgt. 
Wij vragen om uw begrip hiervoor.

Is er sprake van een verkoudheid of griepverschijnselen. Kom dan niet naar een locatie van Mediant. 

Overige maatregelen: Gewoon Goede Zorg maar wel aangepast

 

Bezoekers

Voor onze klinische afdelingen is bezoek weer toegestaan als voldaan wordt aan de volgende strikte maatregelen:

 • Bezoekers zijn minimaal 24 uur vrij van symptomen.
 • Handen desinfecteren bij binnenkomst.
 • Afstand houden (min. 1,5 meter).
 • 1 bezoeker mag 1 cliënt bezoeken (steeds dezelfde bezoeker en steeds dezelfde cliënt).
 • Bezoeken worden gepland met de afdeling.
 • Bezoekers melden zich zodat we weten dat ze er zijn.
 • We ontvangen bezoekers waar mogelijk in openbare ruimten: buiten ruimtes patio’s, restaurant e.d. Waarbij de regel 1 persoon per 10 m2 wordt gehanteerd.
 • Koffie en thee wordt alleen gebruikt uit papieren wegwerpbekers.
 • Wanneer er een Covid-19 verdenking of besmetting is, is bezoek niet meer mogelijk
 • Max. 24 uur van tevoren is er vanuit de afdeling nog contact met de bezoeker om vast te stellen of er inderdaad geen ziekteverschijnselen zijn.

Het plannen van de bezoeken is van groot belang zodat er niet teveel mensen op de afdeling zijn en de 1,5 meter afstand gegarandeerd kan blijven. Teams hebben hier zelf goed zicht op en de planning moet dan ook door de teams zelf goed bewaakt worden.

De afdelingen informeren familie/naasten en cliënten over het weer toelaten van bezoek en de strikte maatregelen die daarbij gelden.

 • Voor Poelzijde zijn bovenstaande maatregelen pas van toepassing als de afdeling geheel uit quarantaine gaat.

Alle zij-ingangen van de locaties blijven voorlopig gesloten om te voorkomen dat mensen op verschillende plekken binnenkomen. Bij alle centrale ingangen staat desinfectans om de handen te reinigen.

 

Overige maatregelen

 • Klinisch opgenomen cliënten gaan in principe niet met verlof. Als zij wel met verlof gaan, kunnen zij niet terug naar de afdeling.
 • Voor de Boerhaven geldt een uitzondering. Cliënten kunnen daar met weekendverlof maar als iemand in de omgeving ziekteverschijnselen heeft of zijzelf deze hebben, kunnen zij niet terug naar de Boerhaven.
 • Onze afspraken worden zoveel mogelijk omgezet naar telefonische consulten of online contact. Waar Face-to face contact nodig is, regelen we dit met inachtneming van de richtlijnen.
 • Groepsbehandelingen gaan in principe niet door. Waar mogelijk worden deze omgezet naar een digitale versie of in kleine groepen zodat de 1,5 meter afstand gegarandeerd kan worden.
 • Ambulante dagactiviteiten zijn op een andere manier georganiseerd passend binnen de maatregelen van o.a. 1,5 meter afstand, handen wassen bij binnenkomst en ziekteverschijnselen vrij zijn van medewerkers en cliënten.
 • De ambulante inloopvoorzieningen zijn vanaf 1 juni 2020 weer geopend. 
 • Dagbesteding wordt vanaf 1 juni weer opgestart.
 • Als een huisbezoek noodzakelijk is, zal vooraf contact worden opgenomen om er zeker van te zijn dat er geen ziekteverschijnselen zijn.
 • Als een huisbezoek niet kan doorgaan wordt gekeken naar andere mogelijkheden van contact. 
 • Onze zorg in de klinieken en begeleiding gaat gewoon door en ook de crisisdienst blijft actief.
 • Onze restaurants zijn en blijven voorlopig gesloten.

Pedicures en kappers

Binnen Mediant komen op enkele afdelingen pedicures en kappers op locatie. Wij willen deze pedicures en kappers met duidelijke richtlijnen weer toelaten op onze locaties.

Hierover zullen zij een brief van ons ontvangen. De brief wordt verzonden vanuit de afdelingen waarvoor dit geldt.

De richtlijnen die duidelijk in deze brief moeten staan zijn:

 • Altijd op afspraak.
 • De pedicure/kapper heeft geen ziekteverschijnselen.
 • Als er intern sprake is van ziekteverschijnselen of vastgestelde Covid-19, kan de afspraak alsnog op elk moment worden afgelast.
 • Bij binnenkomst en vertrek worden handen gedesinfecteerd.
 • Alle al geldende maatregelen rondom hygiëne blijven van kracht.

Max. 24 uur voordat de pedicure of kapper komt, is er vanuit de afdeling nog contact om vast te stellen of er inderdaad geen ziekteverschijnselen zijn.

Onze maatregelen kunnen per dag worden aangescherpt. Wij vragen begrip voor deze maatregelen
en de mogelijke ongemakken die dit met zich meebrengt.

Afstandhouden