En de kinderen dan? Onze KOPP zorg!

Bij het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen wordt naast de kindcheck vanaf
nu ook standaard een aanbod gedaan voor de kinderen.

 

Kinderen waarvan ouders psychische problemen hebben (KOPP) doen vijf keer zo vaak een beroep op de gezondheidszorg. Als we kijken naar kinderen met ontwikkelingsproblemen dan heeft 77% een ouder met psychische problemen en datzelfde geldt voor 55% van de kinderen met gedrags- of andere problemen.
Kinderen van Ouders met Psychische (en/of verslavings-)Problemen (KOPP) lopen in vergelijking met kinderen die opgroeien bij psychisch gezonde ouders een drie tot dertien keer zo groot risico om zelf psychische problemen en/of verslavingsproblematiek te ontwikkelen.

Kindcheck

In de geestelijke gezondheidszorg wordt daarom al standaard de kindcheck gedaan.

De kindcheck bestaat uit standaard vragen of een cliënt verantwoordelijk is voor de verzorging en opvoeding van één of meer minderjarigen. Deze vragen worden gesteld met het oog op de veiligheid voor hen en de vraag of de cliënt deze zorg zelfstandig kan geven en of hij daar hulp bij wenst.

Centrum voor Ontwikkelingsstoonissen

Bij het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen van Mediant gaan we nu nog een stapje verder.

Naast de kindcheck informeren we ouders gelijk over het preventieve aanbod dat we hebben voor de kinderen. Wanneer de ouder gebruik wil maken van het aanbod, maken we een inschatting van de aard en ernst van de problematiek en wordt een gericht aanbod gedaan. Dat kan een preventieve groep voor het kind zijn of individueel aanbod maar ook opvoedadvies- ondersteuning
en begeleiding voor de ouders.


Door er in een vroeg stadium bij te zijn hopen we problemen bij de kinderen te voorkomen
of verergering van de problemen tegen te gaan. Het gaat vaak om uitleg, herkenning, erkenning en het weg nemen of tegengaan van een schuldgevoel.

 

Meer informatie
Wilt u meer weten over ons aanbod voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen?

Neem dan contact op met:
Luus Alberts

053-4828569

l.alberts@mediant.nl

Meer weten over het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen: zie pagina: Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen