Familie-ervaringsdeskundigheid

De leergang Familie-ervaringsdeskundigheid staat online! Op dinsdag 3 juli vindt van 15.30 – 17.00 uur bij Saxion in Enschede een voorlichtingsbijeenkomst over deze leergang plaats. Aanmelding voor de voorlichting kan door een email te sturen naar backoffice.agz@saxion.nl of te bellen met de Academie Gezondheidszorg van Saxion tel. 088- 0191568.