Mediant per 1 september 2022 rookvrij

Mediant wordt een rookvrije organisatie. Mediant is een gezondheidsorganisatie en draagt op deze manier bij aan de gezondheid van cliënten en medewerkers. We willen dat onze cliënten en medewerkers kunnen verblijven en werken in een rookvrije omgeving. Per 1 september 2022 is het voor medewerkers en bezoekers en voor cliënten in de ambulante zorg, niet meer toegestaan in de gebouwen en op de terreinen van Mediant te roken. Vanaf 1 maart 2023 is Mediant ook voor cliënten die opgenomen zijn in onze klinieken, rookvrij. Dit geldt voor alle tabakswaren en e-sigaretten.

Cliënten 

Voor cliënten die zijn opgenomen in een van onze klinieken gaat het niet-roken op onze terreinen per 1 maart 2023 in. De gebouwen zijn al langere tijd rookvrij. Op de Opmaat en op Helmerzijde komen gedoogplekken waar alleen voor klinisch opgenomen cliënten roken wordt toegestaan. Op alle andere plekken mag het niet. Als u wilt stoppen met roken, helpen onze verpleegkundigen en behandelaars u graag op weg. Op gesloten afdelingen wordt met elke cliënt gekeken naar alternatieven. Zo kunnen nicotinepleisters worden verstrekt om de rookbehoefte te verminderen, of kan  gezocht worden naar een plek waar gerookt kan worden zonder overlast voor anderen.Van cliënten in de ambulante zorg vragen we vanaf 1 september 2022 niet te roken op de terreinen van Mediant. In de gebouwen is roken al meerdere jaren niet toegestaan. 

Bezoek 

Als u als naaste van een cliënt op bezoek komt, vragen we van u niet te roken in de gebouwen en op onze terreinen. Ook niet op plaatsen waar roken door cliënten wel gedoogd wordt. Dit kan lastig zijn, maar u helpt daarmee voor cliënten echt mee het roken uit te stellen of om niet te roken. Zo draagt u bij aan de gezondheid van onze cliënten en medewerkers.

Huisbezoek 

Van cliënten en hun huisgenoten waar een hulpverlener op huisbezoek komt, vragen we om in de aanwezigheid van de mediantmedewerker niet te roken. Ook onze medewerkers hebben een rookvrije omgeving nodig om te kunnen werken.