Training Familie Ervaringsdeskundigheid

De inzet van cliënt-ervaringsdeskundigen in de GGZ en verslavingszorg is een succes. Dat vormt voor SIZ Twente, Mediant GGZ (Bureau Herstel), Intact Herstel en Zelfhulp (Tactus Verslavingszorg) en Hogeschool Saxion de aanleiding voor een nieuwe ontwikkeling: opleiden en inzetten van familie-ervaringsdeskundigen.

In samenwerking is een opleidingstraject ontwikkeld voor familieleden of naasten van iemand in de GGZ of verslavingszorg, bestaande uit de volgende fasen:

  • inzicht in het eigen proces (Training Familie-Ervaringsdeskundigheid Deel I)
  • ontwikkelen van vaardigheden (Training Familie-Ervaringsdeskundigheid Deel II)
  • professionaliseren vaardigheden (Leergang Familie-ervaringsdeskundigheid)
  • inzet als familie-ervaringsdeskundige of familie-ervaringswerker

Met deze training kun je als familielid of naaste jouw kennis en ervaring inzetten om andere familieleden/naasten, die hetzelfde doormaken, te ondersteunen. De training Familie-Ervaringsdeskundigheid Deel I start eind januari/begin februari bij Hogeschool Saxion, locatie Enschede.

Meer informatie via:

Emailadres: aanmelden@siztwente.nl o.v.v. Familie-Ervaringdeskundigheid Deel I
Telefoonnummer: 085-773 17 20 (op werkdagen tussen 09.00-13.00).