Het GRIP-team staat vanaf 2016 op eigen benen. Voor die tijd was het de gemeente Hengelo die het team aanstuurde. Het team heeft de afgelopen jaren bewezen succesvol te zijn in de aanpak van multiprobleem gezinnen.
Op 18 januari jl. vond de feestelijke overdracht plaats.

In het GRIP-team werken de zorgaanbieders Accare, Ambiq, Carintreggeland, Jeugdbescherming Overijssel, Jarabee, Leger des Heils en Mediant GGZ met elkaar samen. In het najaar van 2011 startte de gemeente Hengelo in samenwerking met deze zorgaanbieders met een team van gezinscoaches. Daarnaast hadden de zorgaanbieders als doel van elkaars specifieke kennis te leren. Inmiddels is het GRIP-team niet meer weg te denken in Hengelo. Het project GRIP is de afgelopen jaren succesvol gebleken. De gemeente Hengelo heeft dan ook besloten te blijven investeren in deze aanpak.

 

Geringe zelfredzaamheid

In een aantal gezinnen komt het voor dat knelpunten zich op meerdere fronten voordoen en die daarnaast een geringe sociale zelfredzaamheid hebben. Het doel van het GRIP-team is gezinnen helpen weer grip op hun leven te krijgen. GRIP besteedt aandacht aan alle aspecten die horen bij het veilig opgroeien van kinderen. Het sluit aan bij de 'Eigen Kracht' benadering die de eigen kracht en regie van het gezin vanuit familie vrienden etc. centraal stelt en waarin problemen zo dicht mogelijk in de omgeving van het gezin / de kinderen op te lossen. De doelen van GRIP zijn het versterken van de eigen kracht, het vergroten van de zelfredzaamheid, participatie van het gezin aan de samenleving en optimalisatie van de ontwikkelingskansen van kinderen.

De werkwijze van GRIP krijgt een vaste plaats binnen de Hengelose zorstructuur als een zogenoemde 'maatwerkvoorziening'. De zorgaanbieders in het GRIP-team werken nauw samen met de wijkteams en Wijkracht. De gezamenlijke zorgaanbieders delen de visie dat als zich in het opvoeden en opgroeien van kinderen ernstige problemen voordoen, er begeleiding en behandeling beschikbaar moet zijn. Begeleiding en behandeling die past bij de individuele en gezinssituatie.

GRIP team