Opleidingsreferaat met als thema "Het geheel is meer dan de som der delen" op 14 juni 2016 in het Helmertheater.

 Vooraankondiging Opleidingsreferaat juni 2016 A5