Binnen het Centrum voor Persoonlijkheidsstoornissen is wederom een succesvol onderzoek afgerond.

In 2016 kwam uit onderzoek van Grietje Schaap al naar voren dat cliënten profiteren van klinische schemagerichte psychotherapie en in het nieuwe onderzoek van Ted Wolterink worden de veranderingen en samenhang van schema modi en klachten in kaart gebracht binnen de klinische schemagerichte psychotherapie bij cliënten met complexe persoonlijkheidsproblematiek.

 

De focus van het onderzoek lag op modus ofwel de disfunctionele en functionele modi. Uit het onderzoek kwam naar voren dat disfunctionele modi en klachten afnemen en functionele modi toenemen met middelgrote tot grote effectsizes.
Tevens bleken veranderingen van modi samen te hangen met verandering van klachten, met uitzondering van copingmodi.
Het grootste effect wordt behaald in het tweede deel van de behandeling; na een half jaar. Dit impliceert dat verder inkorten van de behandeling negatief effect zal hebben op het resultaat.
Bij follow-up, na zes maanden, blijft de afname van disfunctionele modi behouden.

Binnenkort zal het artikel van Ted Wolterink geplaatst worden in het Tijdschrift voor Gedragstherapie<https://www.tijdschriftgedragstherapie.nl/>

Meer weten: t.wolterink@mediant.nl