Ervaringsdeskundigheid is het vermogen om op grond van je eigen herstelervaring anderen te ondersteunen in hun herstel. Ervaringsdeskundigen zetten de algemene ervaringskennis in voor hulpverlening en stigmabestrijding.

 

Aanbod Mediant

De ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid en de inzet van deze kennis in de dagelijkse praktijk is volop in beweging.In de regio Twente worden steeds meer cursussen en trainingen aangeboden om ervaringsdeskundigheid te ontwikkelen en in te zetten. 

Vrijwilligerswerk

De ervaringsdeskundigen, die op vrijwillige basis bij Bureau Herstel werken, dragen bij aan het herstelproces van de cliënt. Zij zetten hun eigen ervaring in en proberen zo het eigen persoonlijke herstel over te brengen op de cliënt.

Wat is een ervaringsdeskundige

Ervaringsdeskundigheid is het vermogen om op grond van eigen herstelervaring voor anderen ruimte te maken voor herstel. De ervaringsdeskundige heeft het vermogen ontwikkeld om:

Ontwikkelen tot professional

Als ervaringsdeskundige bij Bureau Herstel start je op vrijwillige basis. Een vervolg hierop kan een een betaalde baan zijn.