Ervaringsdeskundigheid is het vermogen om op grond van eigen herstelervaring voor anderen ruimte te maken voor herstel. De ervaringsdeskundige heeft het vermogen ontwikkeld om:

 • De eigen ervaringen met een ontwrichtende aandoening en het te boven komen
  ervan (herstel) in wederkerigheid in te zetten om anderen te ondersteunen bij het
  vinden of maken van ruimte voor hun persoonlijk herstelproces. De inbreng van de
  persoonlijke dimensies van herstel onderscheidt een ervaringsdeskundige van
  reguliere hulpverleners.
 • De eigen ervaringen van stigmatisering en empowerment in te zetten om een
  herstelondersteunende (maatschappelijke) omgeving en herstelondersteunende zorg
  te bevorderen. De inbreng van deze aan den lijve ondervonden kennis voor de
  inrichting van herstelondersteunende zorg is onderscheidend van andere disciplines.

Lees meer in: Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid