Familie-ervaringsdeskundigen hebben zelf een familielid of naaste met psychische klachten. 

Hulp voor familie

Wanneer er bij je naaste of familielid sprake is van psychische klachten, ga je zelf ook door een rouwproces.