Mediant heeft een onafhankelijke Functionaris voor de Gegevensbescherming.

De Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) houdt binnen een organisatie toezicht
op de toepassing en naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).


Contact Functionaris Gegevensbescherming:

Wynand Koekkoek FG Mediant

Telefoon: 06-51877784

E-mail: FG@mediant.nl.