Last van depressies, angstig of oververmoeid? Andere psychische klachten? Wacht niet langer en neem contact op met de huisarts. De huisarts of praktijkondersteuner zorgt voor de eerste diagnose en aanmelding bij Mediant. Vervolgens nodigen wij u uit voor een eerste kennismaking. U kunt bij vragen ook bellen met het aanmeldbureau van Mediant via 088-373 52 52.

In deze film wordt snel en simpel duidelijk gemaakt hoe u gebruik kunt maken van de hulp van Mediant.

In deze film wordt snel en simpel duidelijk gemaakt hoe u gebruik kunt maken van de hulp van Mediant.

 

Binnen de GGZ zijn de algemene leveringsvoorwaarden ggz van kracht. Hierin staat wat u van ons kunt verwachten bij het aangaan van een behandelovereenkomst.

Tijdens de behandeling worden van observaties en gesprekken aantekeningen gemaakt in een persoonlijk dossier (elektronisch patiëntendossier). U kunt dit dossier natuurlijk zelf ook inzien.

Wanneer je hulp nodigt hebt van Mediant vertrouw je de behandeling toe aan onze hulpverleners. Zowel jijzelf als de hulpverleners hebben rechten en plichten en uiteraard moet het mogelijk zijn ook klachten in te dienen. Het is belangrijk dat je hiervan op de hoogte bent. 

Mediant moet, net als andere zorgaanbieders in Nederland, uw burgerservicenummer (BSN) registreren. Dit is vastgelegd in de Wet Gebruik BSN in de Zorg. Iedereen 

Mediant geeft geen gegevens door, behalve:

 

- Als de cliënt daarvoor toestemming heeft gegeven.

- Als we dat wettelijk verplicht zijn. Een voorbeeld is de wettelijke meldplicht voor bepaalde infectieziekten. 

- Als de veiligheid of gezondheid van de cliënt of een ander in gevaar komt als we gegevens niet delen.