Binnen de GGZ zijn de algemene leveringsvoorwaarden ggz van kracht. Hierin staat wat u van ons kunt verwachten bij het aangaan van een behandelovereenkomst.

Mediant is lid van GGZ Nederland, de vereniging van instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. GGZ Nederland bevordert goede geestelijke gezondheid(szorg). De vereniging en haar leden hebben Algemene Leveringsvoorwaarden vastgesteld. Dit betekent dat er afspraken zijn vastgelegd over de rechten en plichten van patiënten en zorginstellingen. Voor patiënten betekent het dat wanneer de afspraken door de zorgaanbieder niet worden nagekomen, deze via de Algemene Leveringsvoorwaarden kunnen worden afgedwongen bij een geschillencommissie of via de rechter. De Algemene Leveringsvoorwaarden zijn bindend en gelden voor alle zorginstellingen die aangesloten zijn bij GGZ Nederland. In de Algemene Leveringsvoorwaarden zijn onder andere afspraken gemaakt over informatievoorziening, privacy, zorg op afstand, kwaliteit van zorg, veiligheid en aandacht voor familie.
De leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door het Landelijk Platform GGz (LPGGz), de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), de Consumentenbond en GGZ Nederland.

De voorwaarden geven met name aan cliënten en hun familie duidelijkheid over wat zij kunnen verwachten van de instelling bij het aangaan van een behandelovereenkomst.
Document: Algemene leveringsvoorwaarden.

 

Wachttijden

Nadat u bent aangemeld bij Mediant, ontvangt u binnen twee weken de uitnodiging voor het eerste gesprek. Het kan zijn dat voorafgaand aan het eerste gesprek enkele vragenlijsten worden toegezonden. Daarmee zetten we gelijk al de eerste stappen om zo snel mogelijk de behandeling te starten. Zie ook aanmeldprocedure in een notendop.

De wachttijd voor een eerste gesprek is gemiddeld 5 weken.

Bij crisis/spoedaanmeldingen wordt een andere procedure gevolgd en bestaan géén wachttijden. De procedure is bekend bij en verloopt via de verwijzer.

Mediant maakt bij wachttijden geen onderscheid in zorgverzekeraar.

 

Aanmeldingswachttijd (tijd tot het intakegesprek bij Mediant):

Voor onderstaande specialistische centra van Mediant geldt een gemiddelde aanmeldingswachttijd van 5 weken.

*Door een toename in het aantal aanmeldingen zijn binnen het Centrum voor Persoonlijkheidsstoornissen en het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen de wachttijden iets langer.
Voor de meest actuele stand van zaken kunt u bellen met het De Boerhaven, expertiscentrum voor Persoonlijkheidsstoornissen 088 - 373 67 00 of het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen 074-256 3141 (tussen 09.00 en 12.00 uur).

U kunt de link volgen voor meer informatie over het specifieke onderdeel.

 

Specialistisch Centrum         

                    

 Type aandoening

 

Circuit Ouderen

       

 • Depressie

 • Angst- en paniekstoornissen

 • Aandachtstekort- en gedragstoornissen

 • Delirium en dementie overig

Centrum voor Neuropsychiatrie

Niet Aangeboren Hersenletsel

*De Boerhaven

Persoonlijkheidsstoornis


Centrum voor Stemming/Angst  &
Bipolaire Stoornissen

 • Depressie

 • Angst- en paniekstoornissen

 • Bipolairestoornis

 • Somatoforme stoornis

Centrum voor Psychotrauma

 • Trauma

 • PTSS:Post Traumatische Stress Stoornis (angststoornis)

Centrum voor Eetstoornissen BalanZ

Eet- en voedingsstoornissen

*Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen

 • Autisme Spectrum Stoornis

 • AD(H)D

 • Verstandelijke beperking met psychiatrische problematiek

Centrum voor Jongeren
met een Psychose, ABC Twente

 • Psychotische stoornis

 • Schizofrenie

Algemeen Aanmeldbureau

Alle psychiatrische stoornissen


Publicatiedatum: 04
-04-2019


Tijdens het eerste gesprek worden de problemen in kaart gebracht en wordt gekeken welke behandeling het meest passend is.

Bij het Psychodiagnostiek en Advies Centrum Twente (PACT) bestaat een wachttijd van ongeveer 2-3 maanden.

 

Behandelingswachttijd

Nadat het eerste gesprek is geweest en duidelijk is welke hulp u nodig hebt, wordt u aangemeld voor een behandeling in de Basis GGZ of Specialistische GGZ. Soms zijn meerdere gesprekken nodig om duidelijk te krijgen welke hulp het beste bij u past. Wij moeten deze tijd wel rekenen als wachttijd.

Generalistische Basis GGZ (wachttijd tussen eerste gesprek en start behandeling):
Binnen de Generalistische Basis GGZ bestaat een gemiddelde behandelingswachttijd van 5 weken.

Specialistische GGZ (tijd tussen intake en behandeling incl. de duur van de intake):

Binnen onze specialistische GGZ start de behandeling gemiddeld binnen 6 weken.


De specialistische onderdelen zijn:

 Circuit Ouderen 
 Centrum voor Neuropsychiatrie (start direct na intake)
 *De Boerhaven expertisecentrum voor Persoonlijkheidsstoornissen (ambulant)
 Centrum voor Stemming/Angst/Bipolaire Stoornissen
 Centrum voor Psychotrauma
 Centrum voor eetstoornissen Balanz
 *Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen COS
 Centrum voor Jongeren met een Psychose, ABC Twente

 
Publicatiedatum: 04-04-2019

 *Door een toename in het aantal aanmeldingen zijn binnen De Boerhaven en het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen de wachttijden iets langer (dit geldt niet voor de kliniek daar zijn geen wachttijden).
Voor de meest actuele stand van zaken kunt u bellen met het Centrum voor Persoonlijkheidsstoornissen 088 - 373 67 00 of het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen 074-256 3141 (tussen 09.00 en 12.00 uur).

 

Voor ons Centrum voor Jeugd (Kinderen en Jongeren) geldt een aanmeldwachttijd van 2 weken een behandelingswachttijd van 
11 weken. Uiteraard maken we waar mogelijk en nodig gebruik van overbruggingsmogelijkheden zodat de eerste stappen voor de behandeling gezet kunnen worden.

 

Wij streven ernaar om iedereen zo snel mogelijk te helpen. Mocht u toch ontevreden zijn over de wachttijden dan kunt u altijd met ons bellen via 088-373 52 52 om de mogelijkheden te bespreken.
Daarnaast is er de mogelijkheid om de eigen zorgverzekeraar in te schakelen voor wachtlijstbemiddeling of verwijzing naar een andere aanbieder.