de Boerhaven, expertisecentrum voor Persoonlijkheidsstoornissen

Boerhaavelaan 69
7555 BB Hengelo

Telefoon: 088 - 3736700