COPYRIGHT WEBSITE ©

Alle rechten zijn voorbehouden aan Mediant Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg Oost en Midden Twente

DISCLAIMER
Mediant Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg Oost en Midden Twente heeft de grootste zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van haar site. Desalniettemin kan de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist zijn.
Wijzigingen op deze website kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Mediant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze site. Via de site van Mediant wordt de mogelijkheid geboden toegang te krijgen op sites die door derden worden onderhouden. Mediant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden en privé-gebruik. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Mediant.

Mediant kan nimmer garanderen dat de site vrij is van virussen, noch onderdelen daarvan en kan evenmin instaan voor verspreiding van de site of delen daarvan door onbevoegden.


POSTADRES MEDIANT
Mediant Geestelijke Gezondheidszorg
Postbus 775
7500 AT Enschede


Vragen over de website kunnen naar info@mediant.nl