Inzien dossier

Tijdens de behandeling worden van observaties en gesprekken aantekeningen gemaakt in een persoonlijk dossier (elektronisch patiëntendossier). U kunt dit dossier natuurlijk zelf ook inzien.

Het bijhouden van uw dossier is aan strikte geheimhouding onderhevig en slechts toegankelijk voor diegenen die direct bij uw behandeling betrokken zijn.
De informatie die verkregen wordt gedurende uw verblijf of behandeling wordt uiterst vertrouwelijk behandeld. Wanneer u zelf inzage in of een afschrift van uw dossier wenst, kunt u (of een gemachtigde) dit schriftelijk aanvragen bij uw behandelaar. U dient een kopie van een geldig identiteitsbewijs met uw aanvraag mee te sturen.