Soms hebben kinderen het gevoel dat zij overal de schuld van krijgen en vinden zij het moeilijk om te gaan met andere kinderen in de klas die hun uitdagen. Hierdoor hebben zij vaker ruzie en hebben zij ook het gevoel vaker straf te krijgen. Dit kan ervoor zorgen dat ze het niet zo fijn meer vinden om naar school te gaan of zich minder prettig gaan voelen in de klas.

Alles Kidzzz

Alles kidzzz is een training voor kinderen van de bovenbouw in de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar, en voor kinderen waarover ouders en leerkrachten zich zorgen maken.

De training is vooral bedoeld voor kinderen die:

• woede uitbarstingen hebben
• problemen oplossen met vechten/schelden
• anderen de schuld geven
• het gevoel hebben niet rechtvaardig behandeld te worden, altijd de schuld te krijgen
• onrustig en bewegelijk zijn
• opstandig en dwars zijn
• vaak boos en gepikeerd zijn
• brutaal zijn
• een negatief zelfbeeld hebben

De trainer zet met medewerking van ouders en leerkracht/IB-er een individueel traject uit voor de leerling. Het traject bestaat uit acht bijeenkomsten. Eerst is er een gesprek op school met het kind, de ouder(s), leerkracht en/of IB-er.

Doelen:
• bevorderen van een positief zelfbeeld
• stimuleren van positieve gedachten ten opzichte van een ander
• woederegulatie
• aanleren van positieve oplossingen

Voorwaarden:
• het kind beschikt over normale intellectuele capaciteit en lees- en schrijfvaardigheid
• het kind kan aangeleerd gedrag generaliseren naar de klas
• tijd, plaats en ruimte is op school beschikbaar
• samenwerking met de leerkracht is belangrijk

voorzijde alles kidzzz

www.alleskidzzz.nl

Minder Boos

Een groepstraining voor kinderen van 9-12 jaar die hun boosheid moeilijk de baas zijn. 

Voor wie is deze training?
Voor kinderen die
• vaak boos worden
• zich snel onterecht beschuldigd voelen
• snel iets als kritiek opvatten
• zich gauw aangesproken voelen
• zich moeilijk kunnen beheersen en snel ontploffen
• moeilijk met teleurstellingen om kunnen gaan
• het gevoel hebben altijd de schuld te krijgen
• problemen oplossen met slaan en ruziemaken

Kinderen die de training al eerder hebben gedaan zeggen het volgende;

‘door wat ik geleerd heb in de training wordt ik al veel minder vaak boos’
‘ik weet nu veel beter hoe ik kan reageren in lastige situaties, ik denk eerst na voordat ik reageer’
‘ik heb veel meer zelfvertrouwen gekregen door de training; ik heb veel vaker het gevoel dat ik het kan’

voorzijde minder boos

Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u contact opnemen met Mediant Jeugd en Preventie, 053 482 85 00  of via e-mail jeugd@mediant.nl