Binnen Mediant wordt iedere tweede dinsdag van de maand een referaat georganiseerd.

Voor deze referaten wordt accreditatie aangevraagd bij de VN&VN, FGZPt en NVvP (vergeet niet uw bignummer door te geven bij aanmelding). Voor andere kwaliteitsregisters kan er een certificaat opgevraagd worden. 

Locatie: Helmertheater, Helmerzijde Broekheurnering 1050 te Enschede.

Tijd: 16.30 tot 18.00 uur. Aansluitend is er een hapje & drankje en gelegenheid tot napraten.

Aanmelden: referaat@mediant.nl 

Dinsdag 13 februari 2018

 

Focus op modus; veranderingen van modi tijdens de schemagerichte behandeling en modi gericht interveniëren

Het schemamodi-model wordt gezien als een van de belangrijkste ontwikkelingen in de schemagerichte therapie van de afgelopen jaren. Schemamodi zijn gemoedstoestanden en worden zichtbaar in het contact met de ander. Young en collega’s hebben het schema-modi model ontwikkeld voor de doelgroep met complexe persoonlijkheidsproblematiek.

Binnen de klinische psychotherapie wordt deze doelgroep behandeld.

De behandeling staat echter onder druk. De laatste jaren worden landelijk het aantal bedden en de behandelduur van psychotherapeutische klinieken flink teruggedrongen.

Het is belangrijk om wetenschappelijk onderzoek te doen om te objectiveren of de behandeling effectief is, of er samenhang is met schemamodi en welke rol de behandelduur heeft.

In het referaat willen we de resultaten van het wetenschappelijke onderzoek uitgevoerd binnen de psychotherapeutische kliniek van Mediant, laten zien en zullen we spreken over de klinische implicaties daarvan. Tevens zullen we aandacht besteden aan de verschillende vormen van schematherapie binnen het centrum voor persoonlijkheidsstoornissen en aan modi gerichte technieken. Daarna zal een ex-cliënt vertellen over haar ervaringen met modi gericht werken.

Programma

16.00 uur   

Zaal open  
16.30 uur

Opening en welkomstwoord

Lia Verlinde, VZ refereercommissie / psychiater / opleider
16.35 uur

Wetenschappelijk onderzoek

Verandering van schemamodi en klachten bij cliënten met complexe persoonlijkheidsproblematiek tijdens en na klinische schemagerichte psychotherapie

Ted Wolterink, klinisch psycholoog i.o.
17.05 uur

Klinische implicaties

Experiëntiele technieken

 Anne-Marie Claassen, psychotherapeut

 17.35

Ervaringen met klinische psychotherapie en werken met modi

Oud-client van de Kliniek

17.55 uur

Vragen en discussie

Lia Verlinde

18.00 uur

Afsluiting met hapje en drankje