Binnen Mediant wordt iedere tweede dinsdag van de maand een referaat georganiseerd.

 

Bent u lid van uw kwaliteitsregister; voor deze referaten wordt accreditatie aangevraagd bij de V&VN, FGZPt, LV POH-GGZ en NVvP (vergeet niet uw bignummer en lidnummer door te geven bij aanmelding).

Voor andere kwaliteitsregisters kan er een certificaat opgevraagd worden. 

 

Locatie: Helmertheater, Helmerzijde Broekheurnering 1050 te Enschede.

Tijd: 16.30 tot 18.00 uur. Aansluitend is er een hapje & drankje en gelegenheid tot napraten.

Aanmelden: referaat@mediant.nl 

 

Dinsdag 14 mei 2019

 

 

Te oud om te leren?

De effecten van schematherapie en PMT bij Ouderen met persoonlijkheidsproblematiek

 

Iedereen heeft patronen en valkuilen die we vanuit ons verleden meedragen. Deze patronen helpen ons in ons bestaan. Wanneer deze patronen echter hardnekkig worden en ons gaan tegenwerken, wordt er gesproken van disfunctionele patronen, schema’s. Dit kan leiden tot persoonlijkheidsproblematiek.

Er is lang gedacht dat ouderen met persoonlijkheidsproblematiek niet behandelbaar waren. In de afgelopen jaren is het tegendeel gebleken. In het referaat gaan we in op de huidige stand van zaken met betrekking tot persoonlijkheidsproblematiek bij ouderen, zowel met betrekking tot diagnostiek als behandeling. We refereren daarbij aan onderzoek van het UMCG met betrekking tot verbale schematherapie in combinatie met ervaringsgerichte (lichaamsgerichte) psychomotore therapie. 

Ben jij benieuwd naar hoe de persoonlijkheid zich vormt als je ouder wordt en hoe levensfaseproblematiek (met pensioen gaan, verlies van dierbare) hierbij een rol speelt? En of en hoe psychologische behandeling kan worden ingezet bij deze problematiek? Dan willen we je van harte uitnodigen voor het referaat over persoonlijkheidsproblematiek bij ouderen.

 

Programma 

16.30 uur
Opening / Welkomstwoord
 
16.40 uur
Persoonlijkheidsproblematiek bij ouderen, diagnostiek en behandeling
Hester Meijer, GZ-psycholoog
17.00 uur
Schematherapie bij ouderen met persoonlijkheidsproblematiek
Joyce Peekel, GZ-psycholoog, EMDR practitioner
17.20 uur
Ervaringsgerichte psychomotore therapie
Marion Bult, psychomotore therapeute groepsbehandeling ouderen
17.30 uur
Persoonlijke ervaring van de therapie
Cliënt (schema-therapiegroep)
17.45 uur
Vragen / discussie
 
18.00 uur
Afsluiting
 
%MCEPASTEBIN%