Mediant heeft expertise op vele gebieden. Specifieke expertise hebben we bijvoorbeeld op het gebied van eetstoornissen, psychotrauma, psychose, bipolaire stoornissen en ervaringswerk.

Voor Eet- en voedingsstoornissen heeft Mediant het Centrum voor Eetstoornissen, BalanZ Twente. Het centrum is er voor mensen met Anorexia NervosaBoulimia Nervosa of andere eetstoornissen zoals een eetbuistoornis.

Het centrum voor Neuropsychiatrie behandelt mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) in de leeftijd van 18-60 jaar die als gevolg van hersenletsel psychische en/ of psychiatrische problemen hebben.

ABC Twente helpt jongeren met een (eerste) psychose om snel de draad in het eigen leven weer op te pakken. Het specialistische centrum is er voor jongeren tot 28 jaar met een psychotische stoornis.  

Het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen Twente biedt volwassenen (18-60 jaar) met Autisme, AD(H)D of een verstandelijke beperking, aanvullend diagnostisch onderzoek, (mede)behandeling, consultatie en advies...

 

Bij Ondersteuning Zelfstandig Leven (OZL) bieden wij ambulante begeleiding in de thuissituatie. De begeleiders doen er alles aan om clienten zo gezond en zo prettig mogelijk thuis te laten wonen en de behandeling hiermee succesvol te ondersteunen.

Voor meer informatie kunt u mailen of bellen via herstelsecretariaat@mediant.nl of tel 053-4807250.

 

 

 

De Boerhaven is er voor mensen waarbij persoonlijkheidstrekken in een dusdanige sterke vorm tot uiting komen dat ze niet meer goed kunnen functioneren.

Wanneer iemand niet om hulp vraagt maar dit duidelijk wel nodig heeft, is er bemoeizorg van Mediant en Tactus.

Het Centrum biedt ondersteuning, diagnostiek, behandeling, preventie en consultatie bij psychische klachten naar aanleiding van een traumatische ervaring.

PACT, Psychodiagnostiek en Advies Centrum Twente is de plek voor onderzoek, advies en diagnose bij psychische en psychiatrische klachten.
Meer weten...

Het Centrum voor Stemmings- en Angststoornissen helpt wanneer angsten en stemmingswisselingen belemmeren in het dagelijks leven. Meer weten over de symptomen en wanneer hulp nodig is.....

Het Mobiel Consultatie en Behandel Team van Mediant ondersteunt huisartsen en praktijkondersteuners GGZ met Psychiatrische Consultatie en behandeling. Meer weten over wat het team doet...

Om mensen te helpen weer zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij te staan, biedt het LeerWerkBedrijf van Mediant dagbesteding. Hierbij kan men kiezen uit verschillende activiteiten...

Het Leerwerkbedrijf biedt verschillende activiteiten aan. De activiteiten zijn gericht op o.a. herstellen van dagritme, werkstructuur, sociale contacten, participatie en zelfredzaamheid. Lees meer...

FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment, ofwel Hulp bij meervoudige en complexe problemen. Meer weten over hoe een FACT team werkt...

Helmer-Es herstelgerichte crisiszorg in een mooie en moderne omgeving. Binnen Helmer-Es is alle zorg met betrekking tot Acute psychiatrie gebundeld. Meer weten of zien over Helmer-Es....

Mediant Jeugd is er voor kinderen, jongeren met psychische klachten of psychiatrische stoornissen en hun ouders. Het team is er voor onderzoek, preventie, behandeling en crisiszorg. Meer weten...

Herstellen van een psychiatrische stoornis is een weg met veel hobbels, ups en downs. Bureau Herstel biedt handvatten, gebaseerd op ervaringsdeskundigheid, om te ondersteunen in het (her)vinden van de eigen kracht en mogelijkheden om zo de regie over je leven terug te krijgen of te houden.

Door allerlei omstandigheden, die deels bij het ouder worden horen, kunnen psychische problemen u boven het hoofd groeien. Voor mensen van 60 jaar en ouder biedt Mediant, naast individuele behandeling, ook groepsbehandeling.

Het Centrum voor Bipolaire Stoornissen is er voor behandeling, diagnose, begeleiding en advies bij Bipolaire Stoornissen / klachten op het gebied van stemmingswisselingen / manisch-depressieve stoornis.