Het Leerwerkbedrijf biedt verschillende activiteiten aan. De activiteiten zijn gericht op o.a. herstellen van dagritme, werkstructuur, sociale contacten, participatie en zelfredzaamheid. Lees meer...

Het LeerWerkBedrijf (LWB) van Mediant begeleidt cliënten volgens de richtlijnen van SRH. Deze afkorting staat voor Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Dit is een professionele manier van werken naar doelen die belangrijk zijn voor mensen met psychiatrische of psychosociale problematiek.

 

Helpen herstellen


Herstellen is iets anders dan genezen. Het LWB helpt cliënten een nieuwe rol in de maatschappij te vinden. Als cliënt word je je binnen het LWB bewust van je eigen talenten én beperkingen. Men leert het stuur weer in eigen handen te nemen en inhoud te geven aan het dagelijks bestaan. Het LWB helpt het label ‘patiënt’ af te schudden door beter te functioneren in de maatschappij.

 

Het leerwerkbedrijf helpt bij

 • Het vinden van een passende dagbesteding
 • Het vinden van passend werk (intern bij LWB, extern bij een werkgever, of als vrijwilliger)
 • Het zo goed mogelijk uitvoeren van dagbesteding en werk (intern / extern)
 • Het opbouwen en versterken van contacten met mensen (sociale netwerken)
 • Het vergroten van kennis en kunde door opleiding

Activiteiten

 • Administratie en Receptie
 • Catering
 • Computerwerkplaats
 • Confectie
 • Cursussen
 • Deep Yellow kunstwerkplaats
 • Gezond bewegen
 • Groen
 • Mediaprint drukwerk
 • Productie

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van het circuit Herstel, telefoon: 053 - 480 72 50. U kunt ook een mail sturen naar: herstelsecretariaat@mediant.nl

Het postadres is: Postbus 775 7500 AT Enschede
Het bezoekadres is: Noord Esmarkerrondweg 372, Enschede

 

 

Zie ook de website van het LeerWerkBedrijf: www.mediantleerwerkbedrijf.nl

 

Nieuwsbrief onvangen?

 
 

 

Archief van de laatste nieuwsbrieven