CoNNectum, Centrum voor sociale en neuropsychiatrie volwassenen en 60 plus

Door allerlei omstandigheden, die deels bij het ouder worden horen, kunnen psychische problemen u boven het hoofd groeien. 

Groepsbehandeling 60 Plus

Voor mensen van 60 jaar en ouder biedt Mediant, naast individuele behandeling, ook groepsbehandeling.

 

Ouder worden en somberheid

Heeft u last van somberheid, depressiviteit of gevoelens van zinloosheid? Aanhoudende somberheid komt veel voor bij ouderen. Misschien heeft u uw partner verloren en nemen uw sociale contacten hierdoor af. Wellicht is er sprake van lichamelijke achteruitgang. Dit kan rouw en verdriet met zich meebrengen. De somberheid kan zo toeslaan, dat u geen toekomstperspectief meer ziet. Het kan dan zijn dat u last heeft van depressieve klachten. Blijf er niet mee zitten, wij helpen u graag.

 

Depressieve klachten

Depressie is een ziekte en geen gebrek aan wilskracht of pit. Wat het meest op de voorgrond staat, is de veranderde stemming. Verlies aan levenslust hoort ook bij een depressie. Geen plezier meer beleven aan dingen, waar u dat vroeger wel deed. Soms hebben mensen zelfs het gevoel dat ze niet meer van hun naasten houden. Dit komt door de depressie. Een depressie kan beginnen met lichte somberheid of verdriet (bijvoorbeeld tijdens een rouwperiode). Wanneer deze klachten langer aanhouden en erger worden, kan het zijn dat u een lichte depressie hebt. Deze depressie kan onbehandeld overgaan in een zware depressie.

Een depressie wordt bij ouderen in veel gevallen niet herkend. Dit komt omdat de klachten vaak aan de leeftijd worden toegeschreven.

 

Ouder worden en angst

Maakt u zich zorgen en bent u vaak aan het piekeren?
Nadenken en ons zorgen maken doen we allemaal wel eens. Veel piekeren of in paniek raken is echter niet effectief. Piekert u erg veel of wordt u bang en paniekerig zonder een duidelijke aanleiding? Durft u de deur niet meer uit, uit angst om een paniekaanval te krijgen? Bent u bang om te vallen of bent u bang om dement te worden? Blijf er niet mee zitten, wij helpen u graag.

 

Angst- en paniekklachten

Uit onderzoek blijkt dat één op de tien ouderen in Nederland last heeft van een angststoornis. Angst kan maken dat u situaties gaat vermijden. Dat u bang bent dat anderen u negatief beoordelen en u daardoor alle sociale contacten uit de weg gaat. Ondanks het vermijden wordt de angst niet minder.

Ouder worden brengt ook specifieke angst met zich mee. Zoals angst om te vallen, angst om dement te worden en angst om afhankelijk te worden van anderen. Deze angst kan terecht zijn. Maar als deze angst uw dagelijks leven gaat beheersen, kan er sprake zijn van een angststoornis.

Mensen met een angststoornis hebben vaak last van bange voorgevoelens en bezorgdheid. Ook lichamelijke kenmerken zoals hartkloppingen, zweten, duizeligheid en benauwdheid treden op.

 

Ervaringsverhalen van onze cliënten

Ervaringsverhaal van onze ervaringswerker

 

Behandeling

Voor behandeling bij Mediant is een verwijzing nodig van uw huisarts.

Wilt u meer informatie over de groepsbehandeling 60 plus, dan kunt u ook contact met ons opnemen.

Telefoonnummer: 053 – 475 53 07. U kunt ons veilig mailen via: 60plus@mediant.nl..

 

 Taboe maakt plaats voor opluchting zie ook onderstaande ervaring:

  

 "Het was voor mij moeilijk om bij Mediant aan te kloppen
   en
bij het verlaten van het terrein dacht ik ook

   moet ik hier weer na toe, ik ben toch niet gek. 
   Gelukkig heb ik een goed gesprek gehad met de
   hulpverlener van Mediant
 en ik hoop dat meer mensen
   de moed vinden om hulp te vragen, zodat ook zij leren
omgaan met
   hun psychische klachten en zien dat ze niet alleen zijn".

 

 

Een groot deel van de klachten is goed te behandelen door een combinatie van gesprekstherapie en medicijnen (antidepressiva). Ook is het mogelijk deel te nemen aan groepsbehandeling dat kan bestaan uit activiteitentherapie, cursussen en vaktherapie.

 

 

Verwijzen

Uw verwijzing kunt u sturen via Zorgdomein. Beschikt u niet over Zorgdomein en heeft u hier interesse in? Neemt u dan contact op met afdeling Communicatie via communicatie@mediant.nl.
U kunt uw verwijzing ook veilig mailen via aanmburoud@mediant.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van Ouderen psychiatrie via tel 053 - 4 755 900.

 

 

Foldermateriaal

Gelukscursus

Aandachttraining

Vrouwengroep 55plus

Gespreksgroep Omgaan met dementie

Voluit Leven

Angst de baas

Glans

Slaapcursus

In de put uit de put

Herstellen doe je zelf

 

Centrum voor neuropsychiatrie

Onder CoNNectrum valt ook het Centrum voor Neuropsychiatrie. 

 

Geheugencentrum

Het Geheugencentrum  van Mediant staat voor onderzoek, advies, behandeling en begeleiding in een ambulante setting en indien nodig opname in de kliniek (Poelzijde). Ons centrum is gericht op cliënten met geheugenproblemen, ook wel een cognitieve stoornis genoemd, vaak ten gevolge van dementie of andere verwante stoornissen.

Onderzoek doen naar de aard en ernst van de cognitieve problematiek bij cliënten met cognitieve stoornissen is een belangrijk onderdeel van het zorgaanbod dat het Geheugencentrum voor deze doelgroep te bieden heeft. Vaak hebben we te maken met cliënten met complexe problematiek (en hun mantelzorgers). Echter ook de minder complexe situaties kunnen naar het Geheugencentrum verwezen worden. Via het Mobiel Consultatie en Behandel Team kunnen consultatievragen worden behandeld voor deze doelgroep door een van onze GZ-psychologen.

Poelzijde

De afdeling houdt zich bezig met crisisopvang, observatie, diagnostiek, behandeling, instelling op de juiste medicatie en het toepassen van verpleegkundige interventies. Hierbij wordt het systeem van de cliënt nauw betrokken, welke bestaat uit alle betrokken naasten van de cliënt. Er wordt onderzocht wat er met de cliënt aan de hand is, de mogelijke oorzaak, hoe te behandelen en hoe dit in de toekomst mogelijk voorkomen kan worden, dan wel, hoe de cliënt en zijn systeem in de huidige (of toekomstige) omgeving met zijn beperkingen om kan gaan. Het doel is om de cliënt zo snel mogelijk uit een crisissituatie te helpen.

Veilig mailen naar het geheugencentrum