Psychodiagnostiek en Advies Centrum Twente

PACT, Psychodiagnostiek en Advies Centrum Twente is de plek voor onderzoek, advies en diagnose bij psychische en psychiatrische klachten.
Meer weten...

PACT

Welkom bij het PACT, Psychodiagnostiek en Advies Centrum Twente.

Bij het PACT houden we ons bezig met onderzoek, diagnostiek en advies op het gebied van psychische en psychiatrische klachten.

Op deze site geven wij informatie over het PACT. Heeft u desondanks nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via info@pacttwente.nl of via: 088-373 56 00

 

 

Psychodiagnostisch onderzoek

Psychodiagnostiek betekent zo nauwkeurig mogelijk beschrijven en onderzoeken hoe iemand op het moment van afname psychisch (geestelijk) functioneert.. Het doel van psychodiagnostiek is om te onderzoeken wat de oorzaak is dat een persoon vastloopt op diverse gebieden in het dagelijks leven. Het doel van het onderzoek is om uiteindelijk een gericht advies te kunnen geven over een mogelijk vervolgtraject

Natuurlijk zijn er kosten verbonden aan het doen van onderzoek. De hoogte van aanspraak op uw “eigen risico” is afhankelijk van het soort polis wat bij de zorgverzekeraar is afgesloten. De zorgverzekeraar kan hierover meer informatie geven.

 

Het team van PACT

Binnen PACT werken GZ-psychologen, psychologen, psychodiagnostisch medewerkers en stagiaires.
Als team werken wij hard en vol enthousiasme om het onderzoeksproces zo soepel mogelijk te laten verlopen.

 

Verwijzen

Bent u verwijzer en wilt u meer weten over verwijzen naar PACT dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van PACT via 088-373 56 00
Vragen kunt u ook stellen via: info@pacttwente.nl  Dit mailadres is niet bedoeld voor verwijzingen.

Uw verwijzing kunt u sturen via Zorgdomein. Beschikt u niet over Zorgdomein en heeft u hier interesse in? Neemt u dan contact op met afdeling Communicatie via communicatie@mediant.nl.

 

Procedure bij PACT

Voor een psychodiagnostisch onderzoek bij het PACT is een verwijzing van de huisarts nodig of een interne verwijzing van een regiebehandelaar van Mediant. In die verwijzing wordt aangegeven welke onderzoeksvragen gesteld worden en wat verwachtingen van het onderzoek zijn. Daarbij kunt u denken aan: “is er sprake van een autistische stoornis?” of “wat is het huidige niveau van intellectueel functioneren?”

Als de verwijzing bij het PACT is ontvangen, zal de cliënt een bevestiging van de aanmelding via de post ontvangen. Zodra een eerste afspraak gepland kan worden, zal cliënt hiervan telefonische op de hoogte gesteld worden.

Het onderzoek wordt geleid door een GZ-psycholoog (tevens de hoofdbehandelaar) en uitgevoerd door een onderzoeker (psychodiagnostisch werker of psycholoog). Beiden zijn aanwezig bij het eerste gesprek, ofwel intakegesprek. In het intakegesprek worden de verwijzing en onderzoeksvragen verhelderd en een beeld geschetst van de huidige en vroegere leefsituatie van de cliënt. Na het intakegesprek wordt besloten welke onderzoeksvraag (of vragen) worden gesteld en hoe het verloop van het onderzoek eruit gaat zien.
Na het intakegesprek kan de onderzoeker gelijk starten met het onderzoek, waardoor een 1e afspraak vaak drie uur kan duren. Een psychodiagnostisch onderzoek kan bestaan uit:

  • vaardigheidstests (bijvoorbeeld een intelligentietest) of neuropsychologische tests (zoals een geheugentest);
  • schriftelijke vragenlijsten;
  • mondelinge vragenlijsten en interviews;
  • projectieve tests;
  • het opvragen van informatie bij bijvoorbeeld (eerdere) behandelaren;
  • een heteroanamnese; een afspraak met iemand die de cliënt in de kindertijd heeft meegemaakt, en/of iemand die de cliënt heel goed kent, zoals een goede vriend(in) of partner.

Bij het opvragen van informatie en een heteroanamnese, wordt natuurlijk altijd toestemming aan de cliënt gevraagd en ook samen bekeken wie het beste uitgenodigd kan worden.

Als het hele onderzoek is afgerond, wordt er een verslag gemaakt dat met de cliënt besproken wordt. De cliënt en de verwijzer krijgen de samenvattende conclusies van het verslag en de cliënt wordt bij PACT uitgeschreven. Hij/zij kan dan weer een afspraak maken met de verwijzer om te bespreken wat het beste vervolgtraject is.

 

Vacatures en stages

Op dit moment zijn er geen vacatures. Het is altijd mogelijk om ons een open sollicitatie te sturen via  info@pacttwente.nl

Stages

PACT biedt op dit moment geen stages voor de opleiding tot Toegepaste Psychologie vanuit het Saxion Hogeschool Deventer. Er zal per aanvraag voor eventuele (diagnostiek)stages voor psychologen i.o. bekeken worden welke mogelijkheden het PACT kan bieden. Mochten andere studenten interesse hebben in een eventuele stage bij het PACT, kan altijd contact opgenomen worden voor meer informatie.

 

Contact PACT

PACT bevindt zich in een gloednieuwe locatie aan de
Broekheurnering 1050, 7546 TA Enschede

PACT is goed bereikbaar via openbaar vervoer (bus richting Helmerhoek,
halte Dubbelinckhoek/Helmerzijde). Daarnaast is er voldoende parkeergelegenheid
op locatie Helmerzijde.

Op deze locatie vinden ook de onderzoeken plaats.
Echter, in overleg en om dringende redenen, kan onderzoek ook uitgevoerd worden
in één van de andere locaties van Mediant in bijvoorbeeld Oldenzaal of Hengelo.


Wilt u meer weten over PACT neem dan
contact met ons op via:
Telefoon: 088-373 56 00
E-mail:  info@pacttwente.nl