Vrijwilligerswerk Algemeen

Op de locaties Helmerzijde, Noord Esmarkerrondweg in Enschede en de Opmaat en het Vogelkwartier in Hengelo zijn verschillende groepen vrijwilligers actief.


Vrijwilligers worden ingezet bij:

het Internetcafé: bezoekers worden ondersteund bij hun vragen over computergebruik en internet.

Gastheer of gastvrouw bij de ‘inloop’ of op een afdeling: vrijwilligers schenken koffie/thee en maken een praatje met onze cliënten.

Ook helpen vrijwilligers bij b.v. creatieve - of sportactiviteiten.

Chauffeur: voor het vervoer van deelnemers aan b.v. de wandelclub of de volleybalclub.

Vaak doen deze vrijwilligers ook mee met de activiteit.

Dreamfactory: op onze locatie Helmerzijde is ‘de Dreamfactory’ gevestigd.

Onze vrijwilligers zorgen voor een leuk gedecoreerde en aantrekkelijke kringloopwinkel en doen de inname en verkoop van spullen.

Ervaringsdeskundigen: er is een groep vrijwilligers die hun ervaringsdeskundigheid inzet binnen bureau Herstel.


Aanmelden als vrijwilliger:Bent u iemand die van een uitdaging houdt en open staat voor iemand anders? Bent u bereid is initiatief te nemen? En heeft u regelmatig een paar uurtjes tijd over?
Neem dan contact met ons op viavrijwilligerswerk@mediant.nl06 - 23547659