‘Actief herstel – Stap voor stap naar (beschut) werk’ is een begeleidingstraject naar (beschut) werk voor kandidaten die werkzaam zijn op de dagbesteding bij Mediant maar graag willen onderzoeken of (beschut) werk een vervolgstap zou kunnen zijn. Dit gebeurt in kleine stappen en met uitgebreide ‘op maat’ begeleiding.

Veel deelnemers op de dagbesteding kunnen en willen zich verder ontwikkelen naar (beschut) werk. Maar:

‘Wat als het niet goed gaat, kan ik dan nog wel terugkomen op de dagbesteding?”

“Wat gebeurt er dan met mijn uitkering? Kom ik niet in de schulden?”

“Ik durf de stap niet te zetten, ik blijf wel hier. Ik weet wat ik heb.”

Binnen Actief Herstel houden we rekening met al deze knelpunten, omdat we vanuit de ervaring weten dat ze ervoor kunnen zorgen dat een bepaalde stap niet wordt gezet. En dat is jammer.

Wat zijn de kenmerken van het traject:

  • 2 jaar lang ondersteuning en begeleiding op maat van vaste contactpersonen.
  • Eigen regie: de kandidaat stelt samen met zijn begeleider(s) het doel van het traject vast. De stappen die gezet worden mogen zo groot of klein zijn als nodig is. Even stilstaan of een andere stap zetten dan vooraf bedacht kan ook.
  • Trajectbegeleiding: de kandidaat wordt ondersteund door een trajectbegeleider van Mediant. Zij onderzoekt samen met de kandidaat welk werk passend is en wat de kandidaat op de werkvloer nodig heeft, rekening houdend met de psychische kwetsbaarheid.
  • Persoonlijke begeleiding op de werkvloer: op de dagbesteding heeft de kandidaat een vaste activiteitenbegeleider die ook mee kan naar een beoogde werk- of stageplek.
  • Wanneer het (even) niet goed gaat gedurende het traject, dan mag de kandidaat altijd terug naar de ‘oude dagbesteding’. Alle bestaande rechten ten aanzien van WMO-indicatie en uitkering blijven bestaan en/of worden herroepen.
  • De gemeente Enschede is als partner betrokken bij Actief Herstel – Stap voor stap. Dat betekent dat zij achter de uitgangspunten van dit traject staan.
  • Woon je niet in de gemeente Enschede? Dan is Actief Herstel – Stap voor stap ook mogelijk. We gaan dan in overleg met de gemeente waar je woont.

Meer weten? Neem contact op met PaZZage via PaZZageAmbulant@mediant.nl of via (053) 480 72 55

Instituut GAK


Trajecten Actief Herstel – Stap voor stap naar (beschut) werk worden mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Instituut Gak. Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt in Nederland door het investeren in maatschappelijke projecten, onderzoek, leerstoelen en lectoraten. Meer informatie is te vinden op www.instituutgak.nl