Ons cliënttevredenheidscijfer wordt jaarlijks bepaald op basis van de CQ-index. De CQI (Consumer Quality Index) is een vragenlijst, die jaarlijks wordt afgenomen en waarmee in de GGZ op een eenduidige manier cliënttevredenheid in kaart wordt gebracht.

Algemene score op een schaal van 1 t/m 10

Wij krijgen van onze cliënten het rapportcijfer: 7,8 

Score op een schaal van 1 t/m 5 op de onderdelen:

Bejegening   4,7
Informatie behandeling   4,2 
Samen beslissen   4,4
Uitvoering en behandeling   4,2

Bovenstaande cijfers zijn van de CQI 2023

Cliënten zijn over het algemeen tevreden over de bejegening, het samen beslissen, de informatie en de behandeling.

De scores worden intern gebruikt om doorlopend te blijven verbeteren.  

Toelichting: 

De CQI van Mediant geldt voor zowel de Basis GGZ als de Specialistische GGZ.

De ervaringen en tevredenheid van cliënten wordt gemeten aan de hand van de Consumer Quality Index (CQi). Met de CQi wordt de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van cliënten gemeten. Het is een gestandaardiseerde methodiek voor het meten van ervaringen van cliënten met de zorg. Het doel van de CQi is het bevorderen van de transparantie over prestaties van zorgaanbieders gezien vanuit klantenperspectief. Daarnaast monitoren we de scores voor kwaliteitsverbetering.
De uitkomsten van de CQI worden vanaf 2017 ingedeeld in verschillende schaalscores. Op deze manier worden vragen van dezelfde categorie gebundeld en bepaalt de gemiddelde score van de vragen tezamen de schaalscore van de schaal. Er zijn binnen de CQI vier verschillende schalen, te weten bejegening, samen beslissen, uitvoering behandeling, informatie behandeling.