Hulp bij crisis

Wanneer je in een psychische crisis raakt, of je vermoedt dat je in een psychische crisis raakt, is het van belang dat je snel geholpen wordt.

De crisisdienst van Mediant maakt in zo’n situatie een inschatting van de problemen. Welke hulp je krijgt is afhankelijk van jouw situatie. Elke crisis is immers anders. Samen zoeken we naar de beste oplossing. Het doel is altijd de situatie zo snel en goed mogelijk te stabiliseren.

Crisisdienst

De crisisdienst van Mediant kan in geval van crisis op verschillende manieren door jou, jouw familie of jouw huisarts ingeschakeld worden. Als je met spoed hulp nodig hebt, staat hieronder uitgelegd met wie je contact op moet nemen:

Tijdens kantooruren (8.30 uur – 17.00 uur)
Wanneer je bij Mediant staat ingeschreven kun je bij crisis zelf contact opnemen met jouw behandelaar of het behandelteam waar in je behandelaar werkzaam is. Je kunt hierover bij de start van de behandeling afspraken maken met jouw behandelaar. Heb je geen direct nummer? Mediant is binnen kantoortijden altijd te bereiken via: 053 475- 57 55.

Ben je niet bij Mediant ingeschreven? Neem eerst contact op met jouw huisarts. Je huisarts zal zo nodig contact opnemen met Mediant.

Buiten kantooruren
Als je ingeschreven staat bij Mediant en je hebt met jouw behandelaar afspraken gemaakt over crisisbehandeling, kun je op basis van deze afspraak zelf telefonisch contact met ons opnemen.

Wanneer je niet bij ons staat ingeschreven of je hebt geen specifieke afspraken gemaakt over crisisbehandeling, neem dan bij crisis buiten kantoortijd contact op met de huisartsenpost. De dienstdoende huisarts kan via de meldkamer contact opnemen met de spoedeisende psychiatrische hulp van Mediant.

Mediant Jeugd (tot 23 jaar)

Voor kinderen en jongeren die direct psychiatrische hulp nodig hebben kun je contact opnemen met de huisarts.
Kinderen en jongeren die al in behandeling zijn bij Mediant Jeugd kunnen tijdens kantoortijden contact opnemen met afdeling Jeugd.
Mediant Jeugd is tijdens kantoortijden bereikbaar op: 053-482 85 00.
Waar mogelijk proberen we contact te leggen met de betrokken behandelaar. We maken dan afspraken over de meest passende hulp op dat moment. Als er sprake is van een crisis kan Mediant Jeugd ook de crisisdienst van Mediant inschakelen. Buiten kantoortijden kun je in geval van crisis contact opnemen met de huisartsenpost.

Crisiskaart

Het kan zijn dat bij jou het risico groter is om in een crisis terecht te komen. In zo'n situatie worden vaak vooraf afspraken gemaakt en vastgelegd in een crisiskaart.
Meer informatie over de crisiskaart.

Maak je je zorgen?

Als je merkt dat iemand in je directe omgeving ernstig vastloopt in het dagelijks leven of afwijkend gedrag vertoont, dan wil je hem of haar graag helpen. Neem bij twijfel altijd contact op met de huisarts. Hij of zij kan je verder adviseren over wat je moet doen. Als je bang bent dat iemand denkt aan zelfmoord, neem dan direct contact op met 113 - zelfmoordpreventie.

Meldpunt Zorgwekkend gedrag Twente

Inwoners van Twente kunnen via het Meldpunt Zorgwekkend gedrag Twente melding maken wanneer zij zich zorgen maken over iemand. Bijvoorbeeld wanneer een persoon verward gedrag vertoont, of als iemand geen hulp wil, maar volgens jou toch nodig heeft.

Veelgestelde vragen

Ja, dit kan in een crisissituatie, wanneer er geen andere oplossing is. Neem altijd contact op met je huisarts. Hij of zij kan er namelijk voor zorgen dat er op korte termijn, bijvoorbeeld voor dezelfde dag, een afspraak volgt.

Nee, dit is niet mogelijk. Als je iemand in je omgeving hebt van wie je denkt dat hij of zij psychische hulp nodig heeft, vraag deze persoon dan om contact op te nemen met de eigen huisarts. Alleen een (huis)arts kan iemand aanmelden voor behandeling bij Mediant.