Mediant over op Horizontaal toezicht

Per vandaag is Mediant over op Horizontaal Toezicht. Het afgelopen jaar is samen met Menzis zorgvuldig gekeken naar de registratie- en declaratieprocessen en de beheersing hiervan. Hierdoor zijn controles op declaraties achteraf nu niet meer nodig, omdat eventuele bijzonderheden op tijd worden gesignaleerd. Voor zowel de GGZ instelling als zorgverzekeraar biedt dit belangrijke voordelen. Zoals een juiste besteding van zorguitgaven, minder kosten, minder administratieve lasten en cliënten hebben sneller inzicht in hun zorgkosten. De zorgaanbieder zal zich vanaf 1 januari 2020 verantwoorden op basis van Horizontaal Toezicht.

Lees meer

Wet verplichte ggz

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz (Wvggz) in werking.
Deze wet vervangt de huidige wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) en regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGz. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGz-instelling kan plaats vinden.

Lees meer

Referaat Slapen kun je leren

Dinsdag 10 maart a.s. is er in het Helmertheater een referaat met als thema 'Slapen kun je leren' 

Lees meer