Mediant is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in de regio Twente die hulp, advies en begeleiding biedt aan mensen met psychische en psychiatrische problemen. Mediant beschikt over afdelingen voor kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen en enkele specialistische centra. Daarnaast ondersteunt Mediant in de huisartsenpraktijk via de stichting POH GGZ Twente en met het Mobiel Consultatie en Behandel Team.

Mediant heeft expertise op vele gebieden. Specifieke expertise hebben we bijvoorbeeld op het gebied van eetstoornissen, psychotrauma, psychose, bipolaire stoornissen en ervaringswerk.

Lees meer

Onze jaarverslagen zijn ook te vinden via de website van VWS: Website VWS. Hier kunt u de organisatienaam van een zorginstelling invullen, het jaartal en vervolgens kunt u het verslag downloaden.

Lees meer

Lees hier meer over Vrijwilligerswerk Algemeen of over Mediant Maatjes Hoor'ns.

 

Lees meer

Bekijk deze uitlegvideo over Mediant Maatjes Hoor'ns. 

 

Lees meer

Ons cliënttevredenheidscijfer wordt jaarlijks bepaald op basis van de CQ-index. De CQI ( Consumer Quality Index) is een vragenlijst, die jaarlijks wordt afgenomen en waarmee in de GGZ op een eenduidige manier cliënttevredenheid in kaart wordt gebracht.

 

Algemene score op een schaal van 1 t/m 10

Wij krijgen van onze cliënten het rapportcijfer: 7,84

Wanneer je niet tevreden bent over de behandeling of behandelaar, kun je altijd een gesprek aanvragen bij de klachtenfunctionaris.
De klachtenfunctionaris praat samen met je over de situatie en mogelijke oplossingen. De klachtenfunctionaris kan voor je bemiddelen en je adviseren.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris via: Klachtenfunctionaris@mediant.nl 

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz (Wvggz) in werking.
Deze wet vervangt de huidige wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) en regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGz. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGz-instelling kan plaats vinden.

De Stichting Vrienden van Mediant kan worden ingeschakeld voor het bekostigen van activiteiten of faciliteiten, als de reguliere middelen deze uitgaven niet toelaten.

Wij helpen kinderen, jongeren, volwassen en ouderen met psychische of psychiatrische problemen en stoornissen.

Binnen Mediant wordt iedere tweede dinsdag van de maand een referaat georganiseerd. Bent u lid van uw kwaliteitsregister; voor de referaten wordt accreditatie aangevraagd bij de FGzPT, V&VN, Verpleegkundig specialisten Register, POH-GGZ, NVvP en SKJ.

 

Bent u lid van een kwaliteitsregister waarvoor accreditatie is aangevraagd? Stuur dan een mail naar referaat@mediant.nl 

 

Wilt u deelnemen via Livestream klik dan hier, wilt u deelnemen in het Helmertheater meldt u dan aan via mail: referaat@mediant.nl 

 

 

Voor onderstaand referaat is accreditatie aangevraagd bij de V&VN, FGzPt ,POH-GGZ en Verpleegkundig specialisten. 

 

De herstel ondersteunende intake.

'Wat wil de behandelaar weten van de cliënt? Wat wil de cliënt vertellen en vragen aan de behandelaar'

 

Dinsdag 13 september 2022

16.30 - 18.00 uur

 

 

Herstel is het unieke en persoonlijke proces waarin de cliënt zijn eigen leven weer inhoudt geeft bij cliënten die worstelen met een psychiatrische kwetsbaarheid. Het herstelproces leidt tot een hernieuwd zelfgevoel en identiteit. Herstellen is dus wat anders dan ‘genezen’, hoewel genezen wel een onderdeel kan zijn.

Cliënten met ernstige psychische aandoeningen moeten vaak zoeken naar een nieuwe balans in hun leven. Hulpverleners kunnen daarbij helpen. Maar het blijkt voor hulpverleners niet altijd makkelijk om te weten wat ze moeten doen om de cliënt te helpen in zijn eigen herstel proces. De herstel ondersteunende intake is een belangrijk begin van een op herstel gerichte behandeling. Maar wat is “herstel” nu eigenlijk precies? Zijn dat niet vooral verpleegkundige interventies? Wat is de rol van de ervaringsdeskundige? Hoe verloopt zo’n herstel intake? Wat gaan we doen als het herstel proces stagneert?

Binnen Mediant worden op dit moment de eerste stappen gezet om een meer op herstel gerichte intake op te zetten. Elders in het land zijn er ook al veel initiatieven op dit gebied. In dit referaat willen jullie meenemen in dit proces.

 

Programma:

Tijd 

Programma

Spreker

16.30       

Opening / welkomstwoord

 

16.35

Herstel ondersteunende intake

Gea Schuurman

17.00

Rol van de behandelaar in het herstelproces     

Peter Hoekenga

17.25

Wat als het herstelproces stagneert

Gastspreker

17.55

Vragen / discussie

 

18.00

Afsluiting

 

 

 

 

Mediant is op een gedegen en praktische manier duurzaam.
We doen dit op de volgende manieren: