Mediant betrekt u, als familie of naaste, graag bij de behandeling van de cliënt. Dit doen we altijd in overleg en met toestemming van de cliënt.

Iedere maandagavond is er een spreekuur voor familie.

Een familie ervaringsdeskundige is van 19.30-21.00 aanwezig voor uw vragen.

 

Trefpunt Bureau Herstel

Broekheurnering 1050 in Enschede (locatie Helmerzijde)

Voor onze klinische afdelingen is bezoek weer toegestaan als voldaan wordt aan de volgende strikte maatregelen:

De familievertrouwenspersoon luistert naar uw kant van het verhaal. Hij wijst u de weg in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en geeft antwoord op uw vragen over de psychiatrische of verslavingsproblemen en de behandeling. Hij ondersteunt u in het contact met de hulpverlener, de behandelaar of de instelling. En helpt u zoeken naar oplossingen.

Zonder instemming van de cliënt is er geen contact tussen u en Mediant - over de cliënt - mogelijk. De behandelaar blijft pogen de toestemming over dit contact te herstellen. Tot die tijd ontvangt u alleen algemene informatie. U kunt een gesprek met een collega-behandelaar aanvragen. Hierin komen geen zaken aanbod over de persoonlijke situatie van de cliënt.

Veelgestelde vragen van familie over betrokkenheid, gedwongen opname, steun van Mediant voor familie etc.

Mediant vraagt de cliënt om zelf familie en naasten te informeren over een opname. Binnen maximaal zes weken heeft de behandelaar vervolgens een gesprek met de contactpersoon.

Voor bijna al onze klinische afdelingen is bezoek weer toegestaan als voldaan wordt aan de volgende strikte maatregelen: