De Onafhankelijke Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) houdt binnen een organisatie toezicht
op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Contact Functionaris Gegevensbescherming:

U kunt de Functionaris Gegevensbescherming 'veilig mailen' via Zivver (u wordt vanzelf doorgeleid naar 'veilig verzenden') Veilig mailen kan via E-mail:  FG@mediant.nl.