In ons dagelijks leven hebben we allemaal gedachten en gevoelens, maar we zijn ons er vaak niet meteen van bewust. Maar deze gedachten en gevoelens vormen de basis waarop ons gedrag is gebaseerd, vooral als het gaat om negatieve emoties.

Wanneer we vastlopen in deze emoties en negatieve gevoelens, kan cognitieve gedragstherapie ons helpen door te onderzoeken of de gedachten die deze gevoelens veroorzaken wel helpend zijn en of ons gedrag overeenkomt met onze wensen.
Vaak beseffen we dat dit niet het geval is, omdat we onplezierige gedachten en gevoelens willen vermijden en ze niet onderzoeken of bespreken. Bovendien maken we vaak denkfouten die ons denken en voelen beïnvloeden.

Cognitieve gedragstherapie leert ons deze denkfouten te herkennen en uit te dagen met behulp van verschillende methoden. Dit betekent dat we onze gedachten kritisch bekijken, hun waarheidsgehalte beoordelen en kijken of ze wel kloppen en nagaan of ze helpend zijn. Ook leert cognitieve gedragstherapie ons hoe ons handelen, ons gedrag, van invloed is op onze emoties en hoe we ons voelen. Wie bijvoorbeeld geneigd is om uit angst bepaalde zaken uit de weg te gaan, zal zijn angst vaak eerder versterken dan verminderen. Wie niet goed weet hoe hij zijn mening het beste naar voren kan brengen, zal eerder onzeker of juist geïrriteerd worden. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden.
Binnen cognitieve gedragstherapie brengen we samen het ongewenste gedrag in kaart en onderzoeken we onder welke omstandigheden deze voorkomen. En we bedenken en oefenen nieuw, beter passend gedrag.

Cognitieve gedragstherapie is een evidence-based behandeling, wat betekent dat er veel wetenschappelijk bewijs is dat deze therapie daadwerkelijk effectief is bij de behandeling van verschillende psychische stoornissen.