Farmacotherapie is een behandeling van psychische klachten met behulp van medicijnen. Medicatie kan de klachten verminderen of wegnemen. In diverse organen in uw lichaam worden stoffen aangemaakt. Als daarin een storing optreedt, kan dat grote gevolgen hebben. Passende medicatie kan storingen corrigeren en daarmee symptomen en klachten wegnemen.

Gebruik van medicatie kan de werking van andere therapieën versterken en verbeteren. Daarom wordt medicatie vaak gecombineerd met andere therapieën.

Wanneer medicijnen worden voorgeschreven, kijkt de psychiater, arts of verpleegkundig specialist vooraf goed naar de juiste dosis, het effect, de mogelijke bijwerkingen en hoe lang de medicijnen nodig zijn. Ook wordt bij het voorschrijven rekening gehouden met eventuele lichamelijke aandoeningen en/of gebruik van andere medicijnen.