Referaten Mediant

Binnen Mediant wordt iedere tweede dinsdag van de maand een referaat georganiseerd. Bent u lid van uw kwaliteitsregister; voor de referaten wordt accreditatie aangevraagd bij de FGzPT, V&VN, Verpleegkundig specialisten Register, NVvP, POH-GGZ en SKJ.

Door de coronamaatregelen is het nu alleen mogelijk om via een livestream (MS Teams) het referaat bij te wonen. 

Klik hier voor de link naar de livestream.

Bent u lid van een kwaliteitsregister waarvoor accreditatie is aangevraagd? Stuur dan een mail naar referaat@mediant.nl

 

Download hier de presentatie van het vorige referaat 'Verpleegkundigen in de schijnwerpers!'

Voor dit referaat is accreditatie toegekend bij de V&VN, Verpleegkundig specialisten Register en POH-GGZ.

 

'Gewoon Goed Gezin'

Dinsdag 8 juni 2021
16.30 - 18.00 uur

 

In dit referaat willen we de aandacht vestigen op de verschillende rollen die cliënten kunnen vervullen. Mediant heeft 'Gewoon Goed Gezin' als speerpunt gekozen voor 2021. Hoe geef je dit als professional vorm?

In dit referaat:

  • Wordt de bezoeker bekend gemaakt met de huidige stand van zaken van kinderen van ouders met psychische problemen.
  • Vindt er bewustwording en inspiratie plaats naar aanleiding van de verhalen van ervaringsdeskundigen.
  • Wordt de bezoeker bekend met de systeemgerichte methodiek.
  • Wordt de bezoeker bekend met het Mediant-principe 'Gewoon Goed Gezin'

Binnen het project 'Gewoon Goed Gezin' staan cliënten centraal die ouder zijn en/of willen worden en hun kinderen. Kinderen die opgroeien in een gezin waarbij (een van de) ouders bekend is met psychische problematiek lopen een verhoogd risico zelf psychische problemen te ontwikkelen. Binnen Mediant worden (aanstaande) ouders ondersteund bij het zo optimaal mogelijk functioneren als ouder. De kinderen krijgen preventieve ondersteuning om psychisch gezond op te groeien. De behandelteams binnen Mediant worden ondersteund door Preventie Jeugd bij het signaleren en inzetten van interventies voor deze doelgroep.

 

Programma: 

Tijd

Programma

Spreker

16.30

Opening / welkomstwoord

 

16.35

Inleiding

Elles Kienhuis, Preventiemedewerker

16.50

In gesprek met

Netty Schuldink, SPV/Systeemtherapeutisch behandelaar   

Laura Kramer, Psychotherapeut/Systeemtherapeut

Saskia Blokhuis, Ervaringsdeskundige 

Silvia Rikmanspoel, Ervaringsdeskundige en auteur

                                     (“Het Oordeel voorbij”)

Elles Kienhuis, Preventiemedewerker

17.50 

 Vragen / discussie

18.00 

Afsluiting