Referaten Mediant

Binnen Mediant wordt iedere tweede dinsdag van de maand een referaat georganiseerd. Bent u lid van uw kwaliteitsregister; voor de referaten wordt accreditatie aangevraagd bij de FGzPT, V&VN, Verpleegkundig specialisten Register, NVvP, POH-GGZ en SKJ.

Door de coronamaatregelen is het nu alleen mogelijk om via een livestream (MS Teams) het referaat bij te wonen. 

Klik hier voor de link naar de livestream.

Bent u lid van een kwaliteitsregister waarvoor accrediatie is aangevraagd? Stuur dan een mail naar referaat@mediant.nl

 

Download hier de presentatie van het vorige referaat 'GIT-PD (Guideline Informed Treatment-Personality Disorders)'.

 

Euthanasie

Als er geen mogelijkheden meer zijn, euthanasie in de psychiatrie.

Dinsdag 9 maart 2021
16.30 - 18.00 uur

Voor dit referaat is accrediatie aangevraagd bij de FGzPT, V&VN, Verpleegkundig specialisten Register, NVvP en POH-GGZ.

Graag willen wij met u, in dit referaat, het gehele traject van een euthanasie wens bij een psychiatrische cliënt doorlopen. Wij zullen het juridisch kader bespreken en de feiten en cijfers van euthanasie in Nederland behandelen, waarna we concrete casuïstiek gaan bespreken vanuit medisch, verpleegkundig, familie en naasten-perspectief.

Een indrukwekkend onderwerp, waarbij zorgvuldigheid, toetsing, onafhankelijke consultatie, multidisciplinair overleg en zorgzame begeleiding van groot belang zijn.

 

Programma: 

Tijd

Programma

Spreker

16.30

Opening / welkomstwoord

Tim Walrave, psychiater en A-opleider Mediant

16.35

Euthanasie in Nederland

Sytske van der Meer, huisarts en SCEN arts bij Expertise centrum Euthanasie

16.55

Casuïstiek Euthanasie

Caro de Keijzer, verpleegkundige en zus van cliënte 

17.35

Euthanasie bij Mediant

Lia Verlinde, psychiater, plaatsvervangend opleider en Geneesheer Directeur

17.45

Vragen / discussie

Tim Walrave

18.00

Afsluiting