Op de locaties Helmerzijde, Noord Esmarkerrondweg in Enschede en de Opmaat en het Vogelkwartier in Hengelo zijn verschillende groepen vrijwilligers actief.

Vrijwilligers worden ingezet bij:

.           het Internetcafé: bezoekers worden ondersteund bij hun vragen over computergebruik en internet.

.           gastheer of gastvrouw bij de ‘inloop’ of op een afdeling: vrijwilligers schenken koffie/thee en maken een praatje met onze cliënten.
            ook helpen vrijwilligers bij b.v. creatieve - of sportactiviteiten.

.           chauffeur: voor het vervoer van deelnemers aan b.v. de wandelclub of de volleybalclub. Vaak doen deze vrijwilligers ook mee met de activiteit.

.           Dreamfactory: op onze locatie Helmerzijde is ‘de Dreamfactory’ gevestigd. Onze vrijwilligers zorgen voor een leuk gedecoreerde en aantrekkelijke
            kringloopwinkel en doen de inname en verkoop van spullen.

.           Ervaringsdeskundigen: er is een groep vrijwilligers die hun ervaringsdeskundigheid inzet binnen bureau Herstel. 

 

Aanmelden als vrijwilliger:

Bent u iemand die

. van een uitdaging houdt

. open staat voor iemand anders?

. bereid is initiatief te nemen?

. regelmatig een paar uurtjes tijd heeft?

Neem dan contact met ons op via

 vrijwilligerswerk@mediant.nl

06 - 23547659