Gegeneraliseerde angststoornis

Wat is een gegeneraliseerde angststoornis?

Als je een gegeneraliseerde angststoornis hebt, heb je voortdurend last van angst of nervositeit. Vaak pieker je over de dagelijkse dingen, zonder dat daar direct een aanleiding voor is. Soms wordt het ook een piekerstoornis genoemd. De klachten gaan gepaard met lichamelijke verschijnselen die je vaak bij angst ziet, bijvoorbeeld duizeligheid wazig zien, droge mond, enzovoorts.

Hoe herken je een gegeneraliseerde angststoornis?

Bij een gegeneraliseerde angststoornis heb je grote angst of bange voorgevoelens, die er meestal de hele dag zijn, over dagelijkse activiteiten (werk, school, enzovoorts). Deze angst houdt lang (minstens zes maanden) aan. Voor deze angst is geen echte aanleiding en het is moeilijk om de angst in de hand te houden. De angst en zorgen gaan samen met een aantal van de volgende symptomen:

  • Een gevoel van rusteloosheid of prikkelbaar zijn
  • Snel moe zijn
  • Moeite hebben met herinneren of met concentreren
  • Spierspanning
  • Moeilijk inslapen of doorslapen, of een rusteloze niet verkwikkende slaap.

De angst is bij gegeneraliseerde angst niet beperkt tot één thema zoals angst voor een paniekaanval (bij een Paniekstoornis), angst om af te gaan in gezelschap of angst voorbesmetting (zoals bij sociale angst of een dwangstoornis). Je bent snel bang voor verschillende dingen. En je hebt er ook veel last van, vaak zo erg dat je in omgang met anderen, op school of werk, of in relaties niet goed functioneert.

Er kunnen veel aanleidingen zijn voor angstgevoelens (bijwerking van medicijnen of drugs, andere lichamelijke of psychische aandoeningen). Om goed vast te stellen of het echt om een gegeneraliseerde angststoornis gaat is de deskundigheid van een psycholoog of psychiater nodig.

De gevolgen van een gegeneraliseerde angststoornis

De invloed die een gegeneraliseerde angststoornis heeft op het leven, verschilt sterk van persoon tot persoon. Er zijn mensen die op het oog een betrekkelijk normaal bestaan leiden: ze maken zich wel veel zorgen maar functioneren op school of op het werk redelijk. Bij wat ernstiger klachten ervaren mensen de angst als erg belastend en stressvol. Je kunt gemakkelijk het gevoel krijgen dat je niet aan de eisen van het dagelijks leven kunt voldoen. Als je je angstig voelt is het moeilijk je te concentreren en daarmee worden school, sociale contacten en werk vaak erg lastig. Gegeneraliseerde angst gaat vaak samen met andere stoornissen als depressie, of een dwangstoornis. Soms uit een gegeneraliseerde angststoornis zich ook door paniekaanvallen. Ook zie je veel lichamelijke klachten die samenhangen met stress, zoals hoofdpijn en buikpijnklachten. Angst vreet aandacht en energie en leidt bij veel mensen tot slecht slapen. De angst gaat gemakkelijk alles overheersen: over alles hangt dan een sluier van mogelijk onheil.

Het veloop van een gegeneraliseerde angststoornis

We weten niet zoveel over het natuurlijk beloop van een gegeneraliseerde angststoornis. Zonder behandeling lijken de klachten te verergeren, of in elk geval niet over te gaan. Met behandeling is na vijf jaar ongeveer een derde van de mensen helemaal hersteld.

Tips

  • Blijf niet met deze klachten doorlopen, zoek hulp. Vaak is er veel aan te doen.
  • Praat erover met anderen, dan help je ook om het normaler te maken.
  • Soms wordt ook geadviseerd om rustig aan te doen met voedingsmiddelen die stimulerend werken: koffie, chocolade, energy drinks. Misschien veroorzaken die op zich geen angst, ze kunnen wel gevoelens van onrust versterken.
  • Centrum Angst en Depressie. Het kenniscentrum richt zich op patiënten/cliënten, hun naasten en behandelaars met als doel de kwaliteit van de hulpverlening aan mensen met angst- en stemmingsstoornissen te verbeteren.

De invloed op kinderen

Wanneer een ouder psychisch ziek is, heeft elk gezinslid hier mee te maken. Kinderen merken dit altijd. Als ouders moeilijke tijden doormaken is dat voor kinderen vaak verwarrend en soms beangstigend. Kinderen hebben een eigen beleving van de ziekte en eigen vragen of zorgen. Sommige kinderen vinden het lastig vragen te stellen omdat ze hun ouders niet willen belasten. Kinderen blijven dan met vragen rondlopen. Gevoelens van schuld en schaamte kunnen zowel bij kinderen als ouders een gevolg zijn. Het is belangrijk dat kinderen uitleg krijgen over de situatie die zich afspeelt. Mediant biedt in de thuissituatie gesprekken aan mensen die voor de eigen psychische problemen al hulp krijgen en thuiswonende kinderen hebben.