Verwijzen naar Mediant kan via Zorgdomein. Wilt u meer weten over verwijzen naar Mediant dan kunt u contact opnemen met Mediant Aanmeldbureau
Telefoon: 088-373 52 52.   Vragen kunt u ook stellen via: aanmeldbureau@mediant.nl. Dit mailadres is niet bedoeld voor verwijzingen.

 

 

Binnen de GGZ zijn algemene leveringsvoorwaarden ggz van kracht. Hierin staat wat men van ons kan verwachten bij het aangaan van een behandelovereenkomst.

De kosten die gelden in de zorg:

Het eigen risico bedraagt in 2019: € 385, tenzij anders afgesproken met uw zorgverzekeraar. 

In 2018 bedroeg het eigen risico: € 385, tenzij anders afgesproken met uw zorgverzekeraar (vrijwillige max. tot € 885).

Ook bij crisiszorg wordt aanspraak gemaakt op het eigen risico.

Wilt u meer weten over het eigen risico dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Tijdens de behandeling worden van observaties en gesprekken aantekeningen gemaakt in een persoonlijk dossier (elektronisch patiëntendossier). Men kan dit dossier natuurlijk zelf ook inzien.

 

  

 

Mediant moet, net als andere zorgaanbieders in Nederland, het burgerservicenummer (BSN) registreren. Dit is vastgelegd in de Wet Gebruik BSN in de Zorg.

Wanneer iemand hulp nodig heeft van Mediant vertrouwt diegene zich toe aan onze hulpverleners. Zowel de cliënt als de hulpverleners hebben rechten en plichten waaronder het kunnen indienen van een klacht.
Het is belangrijk dat de cliënt deze kent. Onderstaande is geschreven op de cliënt.