Mediant moet, net als andere zorgaanbieders in Nederland, uw burgerservicenummer (BSN) registreren. Dit is vastgelegd in de Wet Gebruik BSN in de Zorg. 

Iedereen die bij een Nederlandse gemeente ingeschreven staat, heeft een BSN. U vindt dit nummer op uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Neem daarom naar uw eerste afspraak met Mediant altijd een van deze documenten mee.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website van het Informatiepunt BSN in de zorg en landelijke EPD.