Last van depressies, angstig of oververmoeid? Andere psychische klachten? Wacht niet langer en neem contact op met de huisarts. De huisarts of praktijkondersteuner zorgt voor de eerste diagnose en aanmelding bij Mediant. Vervolgens nodigen wij je uit voor een eerste kennismaking. Je kunt bij vragen ook bellen met het aanmeldbureau van Mediant via 088-373 52 52.

Aanmeldprocedure in een notendop

In deze film wordt snel en simpel duidelijk gemaakt hoe u gebruik kunt maken van de hulp van Mediant.

mediant youtube

 

Burgerservicenummer in de zorg

Mediant moet, net als andere zorgaanbieders in Nederland, uw burgerservicenummer (BSN) registreren. Dit is vastgelegd in de Wet Gebruik BSN in de Zorg. 

Inzien dossier

Tijdens de behandeling worden van observaties en gesprekken aantekeningen gemaakt in een persoonlijk dossier (elektronisch patiëntendossier). U kunt dit dossier natuurlijk zelf ook inzien.

Leveringsvoorwaarden

Binnen de GGZ zijn algemene leveringsvoorwaarden ggz van kracht. Hierin staat wat men van ons kan verwachten bij het aangaan van een behandelovereenkomst.

Privacy, rechten en plichten

Wanneer je hulp nodig hebt van Mediant vertrouw je je behandeling toe aan onze hulpverleners. Zowel jij als de hulpverleners hebben rechten en plichten en uiteraard moet het mogelijk zijn ook klachten in te dienen. Het is belangrijk dat je hiervan op de hoogte bent. 

Toestemmingsverklaring informatie uitwisseling

Mediant geeft geen gegevens door, behalve:

- Als de cliënt daarvoor toestemming heeft gegeven.
- Als we dat wettelijk verplicht zijn. Een voorbeeld is de wettelijke meldplicht voor bepaalde infectieziekten. 
- Als de veiligheid of gezondheid van de cliënt of een ander in gevaar komt als we gegevens niet delen.

Wachttijden

Nadat je bent aangemeld bij Mediant, ontvang je binnen twee weken de uitnodiging voor het eerste gesprek. Het kan zijn dat voorafgaand aan het eerste gesprek enkele vragenlijsten worden toegezonden. Daarmee zetten we gelijk al de eerste stappen om zo snel mogelijk de behandeling te starten. Zie ook aanmeldprocedure in een notendop.