Tijdens de behandeling worden van observaties en gesprekken aantekeningen gemaakt in een persoonlijk dossier (elektronisch patiëntendossier). U kunt dit dossier natuurlijk zelf ook inzien.

 Het bijhouden van het dossier is aan strikte geheimhouding onderhevig en slechts toegankelijk voor diegenen die direct bij de behandeling betrokken zijn.
De informatie die verkregen wordt gedurende het verblijf of behandeling wordt uiterst vertrouwelijk behandeld. Wanneer men zelf inzage in of een afschrift van het dossier wenst, kan men dat zelf (of een gemachtigde) dit schriftelijk aanvragen bij de (regie)behandelaar, of bij voorkeur in gesprek met de behandelaar.