De kosten die gelden in de zorg

Het eigen risico bedraagt in 2024: € 385, tenzij anders afgesproken met jouw zorgverzekeraar.  Het eigen risico is vanaf dit jaar ieder kalenderjaar opnieuw van toepassing.

In 2023 bedroeg het eigen risico: € 385, tenzij anders afgesproken met jouw zorgverzekeraar (vrijwillige max. tot € 885).

 Ook bij crisiszorg wordt aanspraak gemaakt op het eigen risico.

Ook bij Intake/screening wordt aanspraak gemaakt op het eigen risico. 

Ook de GGZ-zorg die wordt geleverd onder de titel van een crisismaatregel (wvggz), een zorgmachtiging (wvggz) of onder de titel van een “oude” (voorlopige) Rechtelijke Machtiging (BOPZ) wordt door de zorgverzekeraar vergoed vanuit de Basisverzekering. Dit betekent dat ook deze zorg ook valt onder het verplichte eigen risico.

Wil je meer weten over het eigen risico dan kun je contact opnemen met jouw zorgverzekeraar.

Meer weten zie dan ook onze veelgestelde vragen

Infographic GGZ-Kosten 2024

Mediant heeft naar voorbeeld van GGZ Noord Holland Noord een infographic ontwikkeld om meer inzicht te geven in wie wat betaalt.

Via de link: Infographic GGZ kosten 2024  kan de infographic geopend en geprint worden in groot formaat.

  Foldermateriaal nieuwe bekostiging in de geestelijke gezondheidszorg

 

Mediant heeft contracten met verschillende zorgverzekeraars. Hieronder vindt u een volledig overzicht van de gecontracteerde zorgverzekeraars:

Volledig overzicht zorgverzekeringen waar Mediant een contract mee heeft.

Als u vragen heeft over de contractering en de vergoeding, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Let op: er worden studentenverzekeringen aangeboden waarbij sommige onderdelen van de basisverzekering zijn uitgesloten. Indien dit het geval is, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

De zorg geleverd door Mediant valt onder de basisverzekering. Het eigen risico is hier op van toepassing.