ACT-PersoonlijkheidsStoornis (Assertive Community Treatment) is een werkwijze die een multidisciplinair team in staat stelt matwerk te bieden aan mensen met ernsitge psychiatrische problematiek. 

Het hoofddoel van ACT is herstel door middel van behandeling, begeleiding en rehabilitatie in de maatschappij, opdat patiënten met de hoogst mogelijke kwaliteit van leven in de maatschappij kunnen functioneren.

Een ACT-PS is in staat efficiënt zorg op de verschillende domeinen en met wisselende intensiteit te bieden of er garant voor te staan dat het wordt geboden. Zorg is fasegericht en kan sterk wisselen in de tijd. Verschillende doelen worden vaak parallel in de tijd, nagestreefd. Wanneer doelen gericht zijn op de behandeling van de aandoening en/of herstel ondersteunende zorg richting wonen, werk, scholing en sociale contacten zijn een beperkt aantal specifieke disciplines betrokken. Contacten verlopen dan op afspraak. Bij een (dreigende) decompensatie, terugval of opname worden alle disciplines betrokken. Het team schakelt dan op een hoger ritme en kan ook niet-geplande ondersteuning gedurende meerdere dagen per week leveren. Deze flexibele behandeling wordt gebracht bij het ACT-PS bij voorkeur op locatie.

Lees meer over ACT